/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка със Заповед №РД 242/09.10.2014 г. на Директора на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, гр. София за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти" по НП «ИКТ в училище» по следните  обособени позиции, както следва:Обособена Позиция 1: „Доставка, инсталиране, конфигуриране, изграждане на мрежа  и пускане в употреба на 15 терминални работни места и един сървър за 1 кабинет;  Обособена Позиция 2: „Доставка, инсталиране, конфигуриране  и пускане в употреба на 15 настолни компютърни системи”; Обособена Позиция 3: „Доставка, инсталиране, конфигуриране, и пускане в употреба на 15 лаптопа” за изпълнение на НП «ИКТ в училище»  при спазване на  Глава осма. "а" от ЗОП- Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

 

 

Публична покана
Съобщение до медиите

 Вътрешни правила

 Документация

Приложения

Решение

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Joomla templates by Joomlashine