/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Ученически съвет – 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

Ученическият съвет на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ е организация, чиято работа цели активното участие на учениците в училищния живот, дава гласност на техните идеи и предложения, спомага за комуникацията между учениците, учителите и Ръководството.

Съветът включва представители на всеки клас, избрани чрез гласуване, председател и заместник – председател.

През учебната 2015/2016 година представителите, към които всеки  ученик/учител може да се обърне за информация, идеи, молби и въпроси са:


Даниел Тошев, 12 „Б“ клас

Велизара Душанова, 11 „А“ клас

Сияна Иванова, 11 „Б“ клас

Емил Пангелов, 11 „В“ клас

Иван Чучулайн, 11 „В“ клас

Божидара Аспарухова, 11 „Г“ клас

Мария Чухалова, 11 „Г“ клас

Антоанета Тончева, 10 „А“ клас

Ивана Димитрова, 10 „Б“клас

Мария – Софи Стайкова, 10 „В“ клас

Десислава Каснакова, 10 „В“ клас

Александра Шахова, 10 „Г“ клас

Диана Иванова, 9 „А“ клас

Лора Георгиева, 9 „А“ клас

Виктория Рангелова, 9 „А“ клас

Моника Костадинова, 9 „А“ клас

Цветина Янкова, 9 „Б“ клас

Цветан Тенев, 9 „В“ клас

Александра Георгиева, 9 „Г“ клас

Ванеса Янкова, 8 „А“ клас

Даяна Димитрова, 8 „А“ клас

Николета Стоянова, 8 „А“ клас

Лина Филаненко, 8 „А“ клас

Елиан Марчина, 8 „Б“ клас

Евелин Йорданова, 8 „В“ клас

Председател: Мария Стоянова, 11 „А“ клас

Заместник-председател: Йоана Вълчева, 11 „Б“ клас

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ/ СРЕДЕН КУРС/

Цел – Да работим с убеждението , че вършим нещо полезно за себе си , училището и обществото.

Задачи:

-         Създаване у учениците на личностна мотивация за активно участие в учебно- възпитателния процес

-         Да работим за изграждане на гражданско съзнание и социално поведение

-         Да развиваме и прилагаме различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол.

 

Ученически съвет/ среден курс/

Алекс         Керефейски - 5“а“ клас

Милена  Ганчева  - 5“б“ клас

Биляна       Плешкова -  5“в“ клас

Божидар Врабчарски -  5“г“ клас

Здравко Петров -  5“д“ клас

Мартин Донев -  6“а“ клас

Катрин       Величкова - 6 „б“клас

Йоана        Гечева – 6“в“ клас

Яна Кирковска -  6“г“ клас

Александър Станков -  6 „д“ клас

Радослав  Балев - 7“а“ клас

Ивелина Атанасова- 7“б“ клас

Едуард      Александър - 7“в“ клас

Стефани  Митова -  7“г“ клас

Симеон Димитров - 7“д“ клас

 

Председател: Едуард Александров

Заместник - председател: Виктория Димова

 

 

Joomla templates by Joomlashine