/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

от 09.11.2020 г. до подновяване присъствената форма на обучение.

/прогимназиален етап/

Първа смяна
1 8:30 – 9:00
2 9:10 – 9:40
3 9:50 – 10:20
4 10:40 – 11:10
5 11:20 – 11:50
6 12:00 – 12:30
7 12:40 – 13:10

 

 

Сесиите да са с продължителност до 30 минути, в които:

-          се осъществява комуникацията м/у учителя и учениците;

-          учениците изпълняват задачи и следват указания на учителя;

Обучение за учениците от начален етап – при възможност, да се извършва преди обяд. Сесиите да са с продължителност до 20 минути.

В останалото време педагогическите специалисти:

  1. Провеждат индивидуални дистанционни консултации с ученици (по Skype, Viber, Messenger, ел. дневник, служебен телефон, служебна поща);
  2. Прождат дистанционни консултации с ученици и родители;
  3. Подготвят обучителни ресурси и материали;
  4. Проверяват зададените /и върнати/ задачи за самостоятелна работа и/или дават обратна връзка;
  5. Провеждат консултации с колеги и ръководството с цел получаване на подкрепа и организационни въпроси.
Joomla templates by Joomlashine