/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Уважаеми родители,


Днес, в канцеларията на училището постъпи писмо № 0522-827/18.11.2020 г., вх. № РУО1-32803/18.11.2020 г., от госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, във връзка с писмо, постъпило с вх. № 1004-182/11.11.2020 г. в Министерството на образованието и науката от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на град София, във връзка с даването на указания на директорите на училища на територията на Столична община относно извършване на преценка по повод преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V клас, съгласно което - и на основание заповед № Д09-3171/ 12.11.2020 г. – учениците от V клас ще преминат към присъствено обучение от 30.11.2020 г. заедно с учениците от VI до XII клас.

От 23.11.2020 г. в присъствена форма на обучение се завръщат учениците от I до IV клас.

Joomla templates by Joomlashine