/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ X И XI КЛАС, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от X клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия м. май-юни 2021 г.- редовна на учебната 2020/2021 година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от   изпита
1

26.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗУЧ за 10 клас

27.05.2021 г.

каб.30

2

27.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ за 10 клас

28.05.2021 г.

каб.30

3

28.05.2021 г. 11:00 ч.

Физ. салон

Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ за 10 клас 28.05.2021 г. каб.30
4

31.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10 клас

01.06.2021 г.

каб.30

5

01.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗУЧ за 10 клас

02.06.2021 г.

каб.30

6

03.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 10 клас 04.06.2021 г. каб.30
7

04.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Математика - ИУЧ за 10 клас 07.06.2021 г. каб.30
8

07.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Китайски език- ЗУЧ за 10 клас 08.06.2021 г. каб.30
9

08.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Китайски език- ИУЧ за 10 клас 09.06.2021 г. каб.30

        

   II. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от XI клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия м. май-юни 2021 г.- редовна на учебната 2020/2021 година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от   изпита
1

26.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗУЧ- за 11 клас

27.05.2021 г.

каб.30

2

27.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 1- Езикът и обществото- за 11 клас

28.05.2021 г.

каб.30

3

28.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 2- Езикови употреби- за 11 клас

31.05.2021 г.

каб.30

4

31.05.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 3- Диалогични прочити- за 11 клас

01.06.2021 г.

каб.30

5

01.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 4- Критическо четене- за 11 клас

02.06.2021 г.

каб.30

6

02.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 5- Книжовен език и териториални диалекти- за 11 клас

03.06.2021 г.

каб.30

7

03.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 11 клас

04.06.2021 г.

каб.30

8

04.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗУЧ за 11 клас

07.06.2021 г.

каб.30

9

07.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 1- Устно общуване- за 11 клас

08.06.2021 г.

каб.30

10

08.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 2- Писмено общуване- за 11 клас

09.06.2021 г.

каб.30

11

09.06.2021 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 3- Езикът чрез литературата- за 11 клас

10.06.2021 г.

каб.30

12

10.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 4- Култура и междукултурно общуване- за 11 клас

11.06.2021 г.

каб.30

13

11.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 5- Практическа английска граматика- за 11 клас

14.06.2021 г.

каб.30

14

14.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Немски език- ЗУЧ за 11 клас

15.06.2021 г.

каб.30

15

15.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 1- Устно общуване- за 11 клас

17.06.2021 г.

каб.30

16

17.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 2- Писмено общуване- за 11 клас

21.06.2021 г.

каб.30

17

21.06.2021 г.

11:00 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 3- Граматични практики- за 11 клас

22.06.2021 г.

каб.30

Joomla templates by Joomlashine