/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение №136 на СОС от 06.04.2017г. и Решение № 118 на СОС от 15.03.2018 г.

Видове извънкласни дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет №6/13.04.2018г.,които се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в дневника за входяща кореспонденция на училището:

  1. Обучение по Английски език
  2. Баскетбол
  3. Източни бойни изкуства
  4. Футбол
  5. Шахмат
  6. Народни танци
  7. Бални танци

Документите се подават в срок до 29.09.2018 г.!!!

Joomla templates by Joomlashine