/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

  1. I.ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-

X, XII класове

Дата, час, кабинет Предмет
1

10.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Български език и литература- ЗП

X клас, XII клас

2

11.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Български език и литература – ЗИП

XII клас

3

12.01.2018 г. 10:30ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт

X клас, XII клас

4

15.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Английски език- ЗП

XII клас

5

16.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Английски език- ЗИП

XII клас

6

17.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Математика- ЗП

XII клас

7

18.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Свят и личност- ЗП

XII клас

8

18.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Етика и право- ЗП

X клас

9

19.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Философия- ЗИП

XII клас

10

22.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Испански език- ЗИП

XII клас

11

23.01.2018 г. 10:30ч.

каб. 9

Информационни технологии- ЗИП

XII клас

12

25.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗП

X клас, XII клас

13

25.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗИП

XII клас

14

26.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП

XII клас

15

29.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

География и икономика- ЗП

X клас

16

29.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

География и икономика- ЗИП

XII клас

17

30.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗП

X клас

18

30.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗИП

XII клас

  1. I.ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- XI клас

Дата, час, кабинет Предмет
1

10.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Български език и литература- ЗП
2

15.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Английски език- ЗП
3

17.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Математика- ЗП
4

19.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Философия- ЗП
5

22.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Немски език- ЗП
6

25.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗП
7

26.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП
8

29.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

География и икономика- ЗП
9

30.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗП
10

31.01.2018 г. 10:30ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗП

Joomla templates by Joomlashine