/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-VII клас

Дата, час, кабинет Предмет Дата и кабинет на оповестяване на резултатите от изпита
1

11.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗП

13.04.2018 г.

каб. 25

2

12.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП

16.04.2018 г.

каб. 25

3

13.04.2018 г.

11:00 ч. каб.12

Информационни технологии

17.04.2018 г.

каб. 25

4 16.04.2018 г. 11:00 ч. каб.12 География и икономика- ЗП

18.04.2018 г.

каб. 25

5

17.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗП

19.04.2018 г.

каб. 25

6

18.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Технологии- ЗП

20.04.2018 г.

каб. 25

7

19.04.2018 г. 11:00 ч.

Руски език- ЗИП

23.04.2018 г.

каб. 25

8

20.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗП

24.04.2018 г.

каб. 25

9

23.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗП

25.04.2018 г.

каб. 25

10

24.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗП

26.04.2018 г.

каб. 25

11

25.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Музика- ЗП

27.04.2018 г.

каб. 25

12

26.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Изобразително изкуство- ЗП

30.04.2018 г.

каб. 25

13

30.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП

03.05.2018 г.

каб. 25

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-XIIклас

Дата, час, кабинет на провеждане на изпита Предмет Дата и кабинет на оповестяване на резултатите от изпита
1

11.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗП 13.04.2018 г. каб. 30
2

12.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП

16.04.2018 г. каб. 30
3

13.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Информационни технологии- ЗИП

17.04.2018 г. каб. 30
4

16.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

География и икономика- ЗИП

18.04.2018 г.

каб. 30

5

17.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗП

19.04.2018 г. каб. 30
6

17.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗИП 19.04.2018 г. каб. 30
7

18.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗИП

20.04.2018 г. каб. 30
8

19.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Испански език- ЗИП

23.04.2018 г. каб. 30
9 23.04.2018 г. 11:00 ч. каб.12

Биология и здравно образование- ЗИП

25.04.2018 г. каб. 30
10 24.04.2018 г. 11:00 ч. каб.12

История и цивилизация- ЗИП

26.04.2018 г. каб. 30
11

26.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Свят и личност- ЗП

30.04.2018 г. каб. 30
12

26.04.2018 г. 11:00 ч.

каб.12

Философия- ЗИП

30.04.2018 г. каб. 30

 

Joomla templates by Joomlashine