/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 1

10/ 14.05.2018 г.

         На 15.05.2018 г. /вторник/ от 12.00 ч. ще се проведе церемония по изпращане на випуск 2018. Учебните часове за първа смяна ще бъдат по 30 мин.

         Всички ученици от първа и втора смяна заедно с класните ръководители и преподавателите трябва да бъдат строени в двора на училището в 11.55 ч.

         Учебните занятия за втора смяна ще са без промяна.

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА   15.05.2018 г.

                  Първа смяна                                  

1 ч.         7.30 ч. - 8.00 ч.                               

2 ч.         8.10 ч. - 8.40 ч.                               

3 ч.       8.50 ч. - 9.20 ч.                               

4 ч.         9.35 ч. - 10.05 ч.                            

5 ч.       10.15 ч. -   10.45 ч.                           

6 ч.       10.50 ч. -   11.20 ч.                           

7 ч.       11.25 ч. – 11.50 ч.                            

 От ръководството

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 2

11/ 14.05.2018 г.

 

         На 18.05.2018 г. /петък/ учебните часове за втора смяна ще бъдат намалени по 20 мин. с междучасия от 5 мин. и голямо междучасие от 15 мин. Преподавателите, които имат последен час ще останат да подредят залите за НВО и ДЗИ.

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА   18.05.2018 г.

Втора смяна

1 ч.         13.30 ч. – 13.50 ч.        

2 ч.         13.55 ч. – 14.15 ч.        

3 ч.         14.20 ч. – 14.40 ч.        

4 ч.         14.55 ч. – 15.15 ч.        

5 ч.       15.20 ч. – 15.40 ч.        

6 ч.       15.45 ч. – 16.05 ч.

7 ч.       16.10 ч. – 16.30 ч.

От ръководството

Joomla templates by Joomlashine