/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 

Системата за прием в І клас за учебната 2018 / 2019 г. е публикувана в сайта на училището ни.

Напомняме следния график, който е валиден за всички столични училища:

  1. Учениците за І клас, приети на първо класиране се записват в училището от 05.06.2018 г. / вторник/от 8.30 ч. до 07.06.2018 г./четв./ от 8.30 ч до 17.00 ч.
  2. Обявяване на свободни места за І клас за второ класиране – 07.06.2018 г./четв./ в 18.00 ч. / при наличие на такива/
  3. Подаване на нови заявления за второ класиране / при наличие на свободни места/ – от 08.06.2018 г. / петък/от 8.30 ч. до 11.06.2018 г./ пон./ до 12.00 ч.
  4. Обявяване на списъци за второ класиране на 11.06.2018 г. / пон./в 18.00 ч.
№ по ред Входящ номер група точки
       
1 1524-3106 първа група    -
2 1519-3101 първа група    -
3 1554-3137 първа група    -
4 1256-2848 първа група    -
5 1262-2854 първа група    -
6 1576-3158 първа група    -
7 1263-2855 първа група    -
8 1608-3190 първа група    -
9 1806-3388 първа група    -
10 1266-2858 първа група    -
11 1267-2859 първа група    -
12 1269-2861 първа група    -
13 1270-2862 първа група    -
14 1272-2864 първа група    -
15 1276-2868 първа група    -
16 1277-2869 първа група    -
17 1287-2879 първа група    -
18 1288-2880 първа група    -
19 1290-2882 първа група    -
20 1291-2883 първа група    -
21 1292-2884 първа група    -
22 1317-2910 първа група    -
23 1708-3290 първа група    -
24 1318-2911 първа група    -
25 1319-2912 първа група    -
26 1324-2917 първа група    -
27 1327-2920 първа група    -
28 1328-2921 първа група    -
29 1329-2922 първа група    -
30 1330-2923 първа група    -
31 1336-2929 първа група    -
32 1338-2931 първа група    -
33 1340-2933 първа група    -
34 1366-2959 първа група    -
35 1368-2961 първа група    -
36 1369-2962 първа група    -
37 1377-2970 първа група    -
38 1379-2972 първа група    -
39 1394-2987 първа група    -
40 1400-2993 първа група    -
41 1409-3002 първа група    -
42 1416-3009 първа група    -
43 1497-3079 първа група    -
44 1503-3085 първа група    -
45 1504-3086 първа група    -
       
46 1320-2913 втора група    -
47 1284-2876 втора група    -
48 1259-2851 втора група    -
       
49 1549-3131 трета група    -
50 1561-3143 трета група    -
51 1583-3165 трета група    -
52 1584-3166 трета група    -
53 1273-2865 трета група    -
54 1285-2877 трета група    -
55 1648-3230 трета група    -
56 1296-2888 трета група    -
57 1297-2889 трета група    -
58 1701-3283 трета група    -
59 1322-2915 трета група    -
60 1325-2918 трета група    -
61 1417-3010 трета група    -
62 1404-2997 трета група    -
63 1335-2928 трета група    -
64 1331-2924 трета група    -
65 1380-2973 трета група    -
       
66 1455-3038 четвърта група 22+5
67 1374-2967 четвърта група 22+5
68 1361-2954 четвърта група 22+5
69 1381-2974 четвърта група 22+5
70 1518-3100 четвърта група 22+5
71 1494-3076 четвърта група 22+5
72 1585-3167 четвърта група 22+5
73 1602-3184 четвърта група 22+5
74 1258-2850 четвърта група 22+5
75 1286-2878 четвърта група 22+5
76 1271-2863 четвърта група 22
77 1260-2852 четвърта група 22
78 1531-3113 четвърта група 22
79 1476-3059 четвърта група 22
80 1493-3075 четвърта група 22
81 1257-2849 четвърта група 22
82 1293-2885 четвърта група 22
83 1299-2891 четвърта група 22
84 1475-3058 четвърта група 5+5
85 1378-2971 четвърта група 5+5
86 1803-3385 четвърта група 5+5
87 1699-3281 четвърта група 5+5
88 1364-2957 четвърта група 5+5
Joomla templates by Joomlashine