/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- X, XI, XII класове за определяне на годишна оценка

М. ЯНУАРИ 2019 г.

Дата, час, кабинет на провеждане на изпита Предмет
1

09.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Испански език- ЗИП
2

09.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Немски език- ЗП
3

14.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗП
4

15.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗИП
5

16.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП
6

21.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Информатика- ЗП
7

21.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Информационни технологии- ЗИП
8

25.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП
9

28.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Химия и ООС- ЗП

  1. I.ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-

X клас, за определяне на срочна оценка

м. ЯНУАРИ 2019 г.

Дата, час, кабинет на провеждане на изпита Предмет
1

08.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Български език- ЗП

2

09.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Японски език- ЗП
3

10.01.2019 г. 12:00 ч.

Физ. салон

Физическо възпитание и спорт- ЗП
4

11.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗП

5

14.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗП
6

16.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП
7

17.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

География и икономика- ЗП
8

21.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Информатика- ЗП
9

22.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Етика и право- ЗП
10

23.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Биология и ЗО- ЗП
11

25.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП
12

28.01.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Химия и ООС- ЗП

Joomla templates by Joomlashine