/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Уважаеми родители и ученици,
На 19 май 2019 г. / неделя / в 138. СУЗИЕ " Проф. Васил Златарски" от 10.30 ч. ще се проведе математическо състезание " Ал Хорезми" за учениците от ІV клас.

Математическото състезание  цели предоставянето на възможност за творческа изява на ученици с изявени интереси в областта на математиката чрез участието им в състезателни прояви. Състезанието е с продължителност 80 мин. и включва 15 тестови задачи с избираем отговор, 2 задачи с кратък свободен отговор и 1 задача с подробно записано решение. Максиалният брой точки е 50.  На всички участници пожелаваме успех !!!

Joomla templates by Joomlashine