/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- XII клас за определяне на годишна оценка- м. април 2019 г.

Дата, час, кабинет на провеждане на изпита Предмет Дата и кабинет на оповестяване на резултатите от изпита
1

15.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗП, ПП 17.04.2019 г. каб. 30
2

16.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗИП 18.04.2019 г. каб. 30
3

16.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗП, ПП 18.04.2019 г. каб. 30
4

17.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Английски език- ЗИП 19.04.2019 г. каб. 30
5

17.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП 19.04.2019 г. каб. 30
6

17.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП 19.04.2019 г. каб. 30
7

18.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗП 22.04.2019 г. каб. 30
8

18.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

История и цивилизация- ЗИП 22.04.2019 г. каб. 30
9

19.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Свят и личност- ЗП 23.04.2019 г. каб. 30
10

19.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Философия- ЗИП 23.04.2019 г. каб. 30
11

22.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Испански език- ЗИП 24.04.2019 г. каб. 30
12

23.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗИП 25.04.2019 г. каб. 30
13

24.04.2019 г. 12:00 ч.

каб.12

Информационни технологии- ЗИП

30.04.2019 г. каб. 30

Joomla templates by Joomlashine