/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

31.10.2019

Предприемане на допълнителни действия относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

Изх. № РУО1-30842/31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища обръщам внимание, че следва да бъдат предприети  допълнителни действия, които да гарантират, че заинтересованите страни – учители, родители и ученици, са запознати с изискванията на гореописаното писмо. Препоръчвам по-активно включване на обществените съвети за осъществяване на граждански контрол.

Отново предоставям на Вашето внимание писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката

Приложение: писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Joomla templates by Joomlashine