/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

info kod

График

на училищната комисия по прием на ученици в VIII класВид дейност

 

Срок

Отговорници

   1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 03.07.2020 г.-07.07.2020 г. УКП
   2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл. РУО/Председателят на УКП
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020 г. Дежурните учители     / по списък/
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020 г. Дежурните учители
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.- 27.07.2020 г. вкл. УКП
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г. вкл. РУО/Председателят на УКП/Директорът
9. Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020 г. вкл. Дежурните учители
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2020 г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2020 г. вкл. Председателят на УКП/Директорът
12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2020 г. вкл. Директорът/Началник РУО
  1. 1.За работно място на училищната комисия определям –зала № 23 на II етаж на училището.
  2. 2.Работно време на комисията: от 8, 30 часа до 17, 00 часа;

 

Joomla templates by Joomlashine