/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

  1. Ред и организация за провеждане на поправителните изпити на ученик от Х клас на самостоятелна форма на обучение през сесия м. септември на уч. 2019/2020 г., както следва:
Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Срок и място на оповестяване на резултатите от изпита
1

03.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗП за 10 клас

08.09.2020 г.

каб.30

2

08.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ЗП за 10 клас

10.09.2020 г.

каб.30

  1. Ред и организация за провеждане на поправителните изпити на учениици от X клас на самостоятелна форма на обучение през сесия м. септември на уч. 2019/2020 г., както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Срок и място на оповестяване на резултатите от изпита
1

03.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Български език и литература- ЗУЧ

за 10 клас

08.09.2020 г.

каб.30

2

08.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 10 клас

10.09.2020 г.

каб.30

3

09.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ИУЧ за 10 клас

11.09.2020 г.

каб.30

  1. Ред и организация за провеждане на поправителните изпити на учениик от X клас на дневна форма на обучение през сесия м. септември на уч. 2019/2020 г., както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Срок и място на оповестяване на резултатите от изпита
1

02.09.2020 г. 10:00 ч.

каб. 27А

География и икономика- ЗУЧ за 10 клас

04.09.2020 г.

каб.30

2

03.09.2020 г. 10:00 ч.

каб. 27А

История и цивилизации- ЗУЧ за 10 клас

08.09.2020 г.

каб.30

3

04.09.2020 г. 10:00 ч.

каб.27А

Философия- ЗУЧ за 10 клас

09.09.2020 г.

каб.30

4

08.09.2020 г. 10:00 ч.

каб. 27А

Английски език- ЗУЧ за 10 клас

09.09.2020 г.

каб.30

5

09.09.2020 г. 10:00 ч.

каб. 27А

Английски език- ИУЧ за 10 клас

10.09.2020 г.

каб.30

6

10.09.2020 г. 10:00 ч.

каб. 27А

Биология и здравно образование- ЗУЧ за 10 клас

11.09.2020 г.

каб.30

Joomla templates by Joomlashine