График за провеждане на изпити по време на трета поправителна сесия през  м. октомври 2020 г. /за ученик от Х клас на самостоятелна форма на обучение/:

Дата, час, място на провеждане на изпита

Учебен предмет

Срок и място на оповестяване на резултатите от  изпита

1

08.10.2020 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ЗПза 10 клас

09.10.2020 г.

каб.30