/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ЗАПОВЕД

№ РД – 17-2779 /08.09.2017 г.

На основание чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 57 раздел шеста на Правилника за устройството и дейността на138. Средно училище, във връзка с решение на Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 08.09.2017 г./   решение № 12.

УТВЪРЖДАВАМ

Следните ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ в 138. Средно училище“Проф.Васил Златарски“

За учебната 2017/2018 г.

  1. 1.Дневна форма на обучение
  2. 2.Индивидуална форма на обучение
  3. 3.Самостоятелна форма на обучение
  4. 4.Комбинирана форма на обучение

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД.

Запознати:

  1. Александра Велева
  2. Таня Болашикова
  3. Галя Божилова

МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА

ДИРЕКТОР НА 138.СУ

Joomla templates by Joomlashine