/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

138.СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“ гр. София, обработва лични данни на своите ученици, техните родители, работници, служители, които са предоставени на законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, настойничество.

Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Р България.

Субектите на лични данни имат  право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда.

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.

Училището има назначено длъжностно лице по защита на личните данни със следните координати за връзка:

Катлин Иванова Златкова – тел. 0882974299 и mail: katliniz@yahoo.com

Joomla templates by Joomlashine