/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

В I-ви клас

СИСТЕМА

за прием на ученици в І. клас в общинските училища на територията на Столична община

 animation

Уважаеми родители,

За учебната 2019 /2020 г. в 138.СУЗИЕ „ Професор Васил Златарски“ ще се приемат 4 паралелки по 24 ученици - ОБЩО 96 ученици, обхванати в целодневна организация на учебния ден. Предлага се ранно чуждоезиково обучение по избор: английски език, китайски език, японски език.

 

График на дейностите по приема

 

 iztegli1  Заявление - декларация

  

Прилежащи райони

бул. „Цариградско шосе“ № 101; № 73; № 73, вх. А; № 73, вх. Б; № 87; № 99; бул. „Шипченски проход“ № 10, вх. А; № 10, вх. Б; № 15А; № 17, вх. А; № 17, вх. Б; № 18, вх. А; № 18, вх. Б; № 18, вх. В; № 19, вх. В; № 19, вх. Г; № 21, вх. А; № 21, вх. Б; № 21, вх. В; № 22; № 23, вх. А; № 23, вх. Б; № 23, вх. В; № 24; № 26; № 27, вх. А; № 27, вх. Б; № 27А, вх. А; № 27А, вх. Б; № 28; № 43, вх. А; № 43, вх. Б; № 47; № 48; № 49; № 51; № 52; № 53; № 6, вх. А; № 6, вх. Б; № 8; ж.к. „Гео Милев“ бл. 103; бл. 104; бл. 105; бл. 106, вх. А; бл. 106, вх. Б; бл. 106, вх. В; бл. 107, вх. А; бл. 107, вх. Б; бл. 107, вх. В; бл. 109, вх. А; бл. 109, вх. Б; бл. 112, вх. А; бл. 112, вх. Б; бл. 112, вх. В; бл. 112, вх. Г; бл. 113, вх. А; бл. 113, вх. Б; бл. 113, вх. В; бл. 113, вх. Г; бл. 117, вх. А; бл. 117, вх. Б; бл. 118, вх. А; бл. 118, вх. Б; бл. 118А, вх. А; бл. 118А, вх. Б; бл. 119, вх. А; бл. 119, вх. Б; бл. 122; бл. 123; бл. 125, вх. А; бл. 125, вх. Б; бл. 126; бл. 127; бл. 128; бл. 129; бл. 130, вх. А; бл. 130, вх. Б; бл. 131; бл. 132; бл. 133; бл. 134; бл. 135; бл. 136; бл. 140, вх. А; бл. 140, вх. Б; бл. 141, вх. А; бл. 141, вх. Б; бл. 142; бл. 143, вх. А; бл. 143, вх. Б; бл. 144, вх. А; бл. 144, вх. Б; бл. 145, вх. А; бл. 145, вх. Б; бл. 146, вх. А; бл. 146, вх. Б; бл. 146, вх. В; бл. 147, вх. А; бл. 147, вх. Б; бл. 147, вх. В; бл. 148, вх. А; бл. 148, вх. Б; бл. 148, вх. В; бл. 149, вх. А; бл. 149, вх. Б; бл. 149, вх. В; бл. 152; бл. 153; бл. 154, вх. А; бл. 154, вх. Б; бл. 155; бл. 156; бл. 157; бл. 158; бл. 240, вх. А; бл. 240, вх. Б; бл. 240, вх. В; бл. 240, вх. Г; бл. 240, вх. Д; бл. 244; бл. 245, вх. А; бл. 245, вх. Б; бл. 245, вх. В; бл. 246; бл. 247; бл. 248; бл. 249; бл. 250, вх. А; бл. 250, вх. Б; бл. 250, вх. В; бл. 251, вх. А; бл. 251, вх. Б; бл. 251, вх. В; бл. 251, вх. Г; бл. 251А; бл. 43, вх. А; бл. 43, вх. Б; бл. 43, вх. В; бл. 45, вх. А; бл. 45, вх. Б; бл. 45, вх. В; бл. 46, вх. А; бл. 46, вх. Б; бл. 46, вх. В; бл. 47, вх. А; бл. 47, вх. Б; бл. 47, вх. В; бл. 50; ул. „592“ № 2; № 2А; № 4; № 6 ул. „593“ № 1; № 2, вх. А; № 2, вх. Б; № 2, вх. В; № 2, вх. Г; № 3; № 5 ул. „Акад. Георги Бончев“ № 2; № 2, вх. А; № 2, вх. Б; № 20; № 22; № 3; № 4; бл. 4; ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 2, вх. А № 2, вх. Б; № 3; № 3А; № 6; № 7, вх. А; № 7, вх. Б; № 7, вх. В; № 8А; ул. „Александър Жендов“ № 1; № 2; № 3; № 5; № 6; ул. „Александър фон Хумболт“ № 1; № 14; № 14А; № 16А; № 20; № 20А; № 23; № 25; № 25А; № 26; № 27; № 28; № 28А; № 29; № 3; № 30; № 30А; № 31; № 33; № 34; № 35; № 35А; № 35Б; № 35В; № 36, вх. А; № 36, вх. Б; № 43; № 5; № 7; № 8; № 9; ул. „Алфред Нобел“ № 1, вх. А; № 1, вх. Б; № 1А, вх. А; № 1А, вх. Б; № 2, вх. А; № 2, вх. Б; № 2, вх. В; № 2, вх. Г; № 3; № 4; № 6А, вх. А; № 6А, вх. Б; ул. „Владово“ № 16; № 17; № 17А; № 18; № 19; № 20А; № 21; № 22; № 23; № 25; № 27 ул. „Владимир Башев“ № 11; № 9 ул. „Галилео Галилей“ № 15; № 20, вх. А; № 20, вх. Б; № 30; № 32; № 37; № 42, вх. А; № 42, вх. Б; № 43; № 43А; № 44, вх. А; № 44, вх. Б; № 45, вх. А; № 29 45, вх. Б; № 46, вх. А; № 46, вх. Б; № 52, вх. А; № 52, вх. Б; № 54; ул. „Елисавета Багряна“ № 1; № 14; № 18; № 2; № 20, вх. А; № 20, вх. Б; № 2А; № 4; № 9; ул. „Иван Димитров-Куклата“ № 11; № 13; № 15 ул. „Калина Малина“ № 1; № 2; № 4 ул. „Коста Лулчев“ № 10; № 10Б; № 10В; № 11; № 12; № 13; № 14; № 15; № 15А; № 17; № 2; № 20; № 21; № 21А; № 23; № 2В; № 4А; № 7; ул. „Лидице“ № 1; № 10; № 11; № 12, вх. А; № 12, вх. Б; № 13; № 14; № 15; № 2; № 7; № 8; ул. „Маестро Михаил Милков“ № 10; № 12; № 14; № 4; № 6, вх. А; № 6, вх. Б; ул. „Николай Коперник“ № 10; № 17; № 1А; № 2; № 20; № 21, вх. А; № 21, вх. Б; № 21, вх. В; № 22; № 25; № 6; № 9; ул. „Прелом“ № 10; № 2; № 5; № 5А; № 6; № 8; № 8А; ул. „Проф. Георги Павлов“ № 11; № 13; № 17; № 19; № 21; № 24; № 26; № 28; № 3; № 30; № 32; № 34; № 36; № 38; № 7, вх. А; № 7, вх. Б; ул. „Светлоструй“ № 1; № 2; № 3; № 4, вх. А; № 4, вх. Б; № 4, вх. В; № 5; № 6, вх. А; № 6, вх. Б; № 7; № 9; ул. „Спътник“ № 10; № 10А; № 12; № 13; № 14; № 15; № 15А; № 16; № 17; № 21; № 4; № 8 ул. „Христо Чернопеев“ № 13; № 5, вх. А; № 5, вх. Б ул. „Хубавка“ № 1; № 2; № 4; № 5; № 7 ул. „Цветан Радославов“ № 10; № 11; № 12; № 12А; № 13; № 15; № 15А, вх. А; № 15А, вх. Б; № 16; № 4; № 5, вх. А; № 5, вх. Б; № 6; № 7, вх. А; № 7, вх. Б; № 8; № 9 

karta

Joomla templates by Joomlashine