/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ -2016/2017

КЛАС

КЛ.РЪКОВО-

ДИТЕЛ

КАБИНЕТ КЛАС

КЛ.РЪКОВО-

ДИТЕЛ

КАБИНЕТ
С. Ботева 2 И. Тошева 55
Д. Проданова 3 С. Димитрова 56
Д. Дойчева 4 С. Стоянова 42
Л. Тонева 5 И. Луджева 51
М. Радилова 6 В. Добрева 57
В. Димитрова 7
В. Ядкова 52
С. Въчева 23 Г. Божилова 53
Ж. Лазарова 19 Цв.Димитрова 58
З. Костова 18 В. Пенева 43
П. Нацева 28 Й. Гацова 48
М. Радичева 26
Й. Тодорова 54
Т. Стоянова 27 Р. Казакова 55
И. Иванова 20 Ц. Петров 43
А. Рашкова 21 В. Вълков 48
А. Патаринска 22
10а Т. Спахиева 56
Н. Янчева 23 10б И. Кунчева 40
Т. Кирчева 28 10в А. Богоева 46
Р. Василиаду 19 10г Ст.Маринова 58
В. Велкова 26
И. Александрова 27
11а Н. Маркова 57
Е. Донева 36 11б М. Гиргинова 39
Х. Делибашева 46 11в Д. Тодорова 38
И. Трендафилова 39 11г Мария Николова 37
Д. Рангелова 38
М. Ракова 37
12а Виолета Тодорова 35
Марта Николова 40 12б А. Митов 36
Диана Николова 35 12в Н. Василева -
М. Стоянова 52 12г А. Бикова -
Живка Тодорова 53
Ж. Динова 54
Joomla templates by Joomlashine