/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

1         Магдалена      Христова               Кръстева                Директор

2         Ирина              Кирилова               Илиева                   ЗДУД  

3         Таня                 Смилова                Болашикова         ЗДУД  

4         Александра    Вельова                 Велева                   ЗДУД  

5         Катлин             Иванова                 Златкова                ЗДАСД           

6         Соня                 Христова               Ботева                    Старши учител, начален етап

7         Дарина            Енчева                    Проданова            Старши учител, начален етап

8         Даниела          Александрова       Дойчева                 Главен учител, начален етап     

9         Лазарина        Атанасова             Тонева                    Старши учител, начален етап    

10       Мариета          Цонкова                 Радилова              Старши учител, начален етап    

11       Ваня                 Милева                   Димитрова            Старши учител, начален етап    

12       Славка             Христова               Бочева                   Старши учител, начален етап    

13       Жанет              Георгиева              Лазарова               Старши учител, начален етап    

14       Зоя                   Цветанова             Костова                  Старши учител, начален етап    

15       Пенка               Иванова                 Нацева                   Старши учител, начален етап    

16       Милена            Цекова                    Радичева               Учител, начален етап       

17       Таня                 Атанасова             Стоянова               Старши учител, начален етап

18       Ирина              Желева                  Чорлова                 Старши учител, начален етап

19       Адриана          Любомирова         Рашкова                Старши учител, начален етап    

20       Анастасия      Георгиева              Патаринска           Старши учител, начален етап    

21       Надя                 Николова               Янчева                   Старши учител, начален етап    

22       Таня                 Иванова                 Кирчева                 Старши учител, начален етап

23       Рахили            Ставру                    Василиаду            Старши учител, начален етап    

24       Виолета          Тодорова               Велкова                 Старши учител, начален етап    

25       Илка                 Тодорова               Александрова      Старши учител, начален етап    

26       Диана              Иванова                 Величкова             Учител, начален етап

27       Боряна            Стоянова               Михайлова            Учител, начален етап

28       Радка               Димитрова            Саханджиева       Старши учител, начален етап    

29       Венета             Йорданова            Павлова                 Старши учител, начален етап    

30       Иваничка        Николова               Велева                   Старши учител, начален етап    

31       Нели                Борисова               Сеизова                 Старши учител, начален етап    

32       Николета        Диянова                 Ерменкова            Учител, начален етап

33       Илияна            Иванова                 Стоянова               Учител, начален етап

34       Цеца                 Станева                 Йорданова            Учител, начален етап

35       Тодорка           Неделчева             Вукова                    Старши учител, начален етап    

36       Оля                   Димитрова            Иванова                 Старши учител, начален етап    

37       Нина                Любенова              Маркова                 Старши учител, БЕЛ         

38       Светлана        Алексиева             Ставрева               Старши учител, БЕЛ         

39       Цветанка         Маринова              Димитрова            Старши учител, БЕЛ         

40       Христина        Колева                    Делибашева         Главен учител, БЕЛ          

41       Стоянка           Стоянова               Димитрова            Старши учител, БЕЛ         

42       Таня                 Петкова                  Спахиева              Старши учител, БЕЛ         

43       Марта               Петрова                 Николова               Учител, БЕЛ 

44       Цветан             Борисов                 Петров                   Учител, БЕЛ 

45       Божана            Петрова                 Попова                   Старши учител, АЕ

46       Рудиана          Петрова                 Казакова                Старши учител, АЕ

47       Красимир        Стефанов              Карабашев            Старши учител, АЕ

48       Паоло              Броджи                   Бернардо               Учител, АЕ    

49       Татяна             Стоянова               Попвасилева        Старши учител, АЕ

50       Кристина         Василиева            Иванова                 Старши учител, АЕ

51       Ина                   Методиева            Трендафилова     Старши учител, АЕ

52       Галя                 Георгиева              Божилова              Главен учител, АЕ 

53       Пламена         Богданова             Кирякова               Старши учител, АЕ в начален етап

54       Яна                   Петева                    Миновска               Учител, АЕ в начален етап

55       Елеонора        Стойчева               Кръстева                Старши учител, ИЕ

56       Мария              Антонова               Гиргинова             Старши учител, НЕ           

57       Йоана              Пламенова            Гацова                    Учител, ЯЕ   

58       Василена        Недялкова             Маринова              Учител, ЯЕ   

59       Мария              Любомирова         Бауренска             Учител, ЯЕ   

60       Яна                   Дянкова                  Шишкова               Старши учител, КитЕ        

61       Лъчезара        Валентинова        Николова               Учител, КитЕ

62       Даниела          Василева               Тодорова               Старши учител, математика       

63       Елена               Николаевна          Донева                   Старши учител, математика       

64       Надя                 Стоянова               Василева               Старши учител, математика       

65       Вероника        Борисова               Пенева                   Старши учител, математика       

66       Ирена              Руменова               Тошева                   Старши учител, математика       

67       Палагия          Йорданова            Карадачка              Главен учител, математика        

68       Веска               Борисова               Ядкова                   Старши учител, информатик     

69       Петя                 Иванова                 Каракирова           Старши учител, информатик     

70       Снежина         Огнянова               Стоянова               Учител, информатика       

71       Йорданка        Димитрова            Тодорова               Старши учител, информатик     

72       Мария              Николова               Николова               Старши учител, история  

73       Емилиана       Василева               Кънева                   Старши учител, история  

74       Валентин        Монов                     Вълков                   Старши учител, история  

75       Ася                   Стефанова            Богоева                  Главен учител, география          

76       Димитрина     Петрова                 Рангелова             Учител, география 

77       Живка              Владова                 Тодорова               Старши учител, география         

78       Илиана            Велкова                  Кунчева                  Старши учител, биология           

79       Марияна         Василева               Стоянова               Старши учител, биология           

80       Диана              Димитрова            Николова               Учител, биология   

81       Ивелина          Найденова            Луджева                 Старши учител, физика   

82       Даниела          Валериева            Димитрова            Учител, физика

83       Виолета          Тодорова               Тенева                    Главен учител, химия       

84       Анна                 Костадинова         Бикова                   Старши учител, химия     

85       Ангел               Симеонов              Митов                     Старши учител, обществени науки

86       Дарена            Стефчова              Попова                   Старши учител, музика    

87       Валентина      Галенова               Добрева                 Учител, музика        

88       Мария              Емануилова          Симова                  Старши учител, ИИ           

89       Жана                Тодорова               Динова                   Старши учител, ИИ           

90       Наташа            Симеонова            Генинска                Старши учител, технологии       

91       Величка           Йорданова            Ганева                    Старши учител, ФВС        

92       Станка             Василева               Маринова              Старши учител, ФВС        

93       Радка               Иванова                 Мишева                 Старши учител, ФВС        

94       Марта               Кирилова               Ракова                    Старши учител, ФВС        

95       Вихрен            Владимиров         Стоянов                 Учител, ФВС

96       Красимира     Димитрова            Димитрова            Психолог

97       Катерина         Руменова               Занкова                  Психолог

98       Христина        Кирилова               Недялкова             Психолог

99       Илияна            Руменова               Кираджиева          Психолог

100     Аглика             Илиева                   Лалова                   Учител, ресурсен

101     Румяна            Георгиева              Джамбазова          Старши учител, ИЕ

102     Георги             Велков                    Стоянов                 Старши учител, НЕ

                                     

 

Joomla templates by Joomlashine