/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

График за провеждане на контролните и класните работи през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2017/2018 година, както следва:

НАЧАЛНА СТЕПЕН :

І. Контролни работи:

Български език

Клас Дата Дата

Входно ниво   Междинно ниво                            

 

Контролни работи

/изходящо ниво /

І а 19.09                         13.02.2018. 16.05.18.
Іб 19.09                         13.02.2018. 16.05.18.
Ів 19.09                         13.02.2018. 16.05.18.
І г 19.09                         13.02.2018. 16.05.18.
І д 19.09                         13.02.2018. 16.05.18.
     
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІб 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІв 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІг 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІ д 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІ е 29.09.17. 15.11.17.   22.01.18.   12.03.18.   10.05.18.
ІІІ а 03.10 28.11     19.02. 20.03   15.05.
ІІІ б 03.10 28.11     19.02. 20.03   15.05.
ІІІ в 03.10 28.11     19.02. 20.03   15.05.
ІІІ г 03.10 28.11     19.02. 20.03   15.05.
ІІІ д 03.10 28.11     19.02. 20.03   15.05.
ІV а 04.10.   13.12. 31.01.18.   15.03.18.   10.05.18.
ІV б 04.10.   13.12. 31.01.18.   15.03.18.   10.05.18
ІV в 04.10.   13.12. 31.01.18.   15.03.18.   10.05.18
ІV г 04.10.   13.12. 31.01.18.   15.03.18.   10.05.18

Математика

Клас Дата Дата

Контролни работи

/ междинно ниво/

Контролни работи

/изходящо ниво /

І а 26.09.17.               07.12.17. 10.05.18.
Іб 26.09.17.               07.12.17. 10.05.18.
Ів 26.09.17.               07.12.17. 10.05.18.
І г 26.09.17.               07.12.17. 10.05.18.
І д 26.09.17.               07.12.17. 10.05.18.
     
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІб 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІв 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІг 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІ д 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІ е 28.09.17. - - 24.01.2018. - 13.03.18. - 11.05.18.
ІІІ а 04.10.17. - 05.12.17. 13.02.18. - - - 08.05.18.
ІІІ б 04.10.17. - 05.12.17. 13.02.18. - - - 08.05.18.
ІІІ в 04.10.17. - 05.12.17. 13.02.18. - - - 08.05.18.
ІІІ г 04.10.17. - 05.12.17. 13.02.18. - - - 08.05.18.
ІІІ д 04.10.17. - 05.12.17. 13.02.18. - - - 08.05.18.
ІV а 05.10.17. - - 09.01.18. - 22.03.18. - 14.05.18.
ІV б 05.10.17. - - 09.01.18. - 22.03.18. - 14.05.18.
ІV в 05.10.17. - - 09.01.18. - 22.03.18. - 14.05.18.
ІV г 05.10.17.     09.01.18.   22.03.18.   14.05.18.

Роден край – І клас

Клас Дата Дата
Междинно ниво Изходящо ниво
І а 21.09.17.                 01.02.2018. 11.05.2018.
Іб 21.09.17.                 01.02.2018. 11.05.2018.
Ів 21.09.17.                 01.02.2018. 11.05.2018.
І г 21.09.17.                 01.02.2018. 11.05.2018.
І д 21.09.17.                 01.02.2018. 11.05.2018.

Околен свят – ІІ клас

месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа 05.10.17.     24.01.2018.       14.05.
ІІб 06.10.17.     26.01.2018.       14.05.
ІІв 03.10.17.     23.01.2018.       14.05.
ІІг 03.10.17.     23.01.2018.       14.05.
ІІ д 05.10.17.     24.01.2018.       14.05.
ІІ е 06.10.17.     26.01.2018.       14.05.

Човекът и обществото – ІІІ и ІV клас

Клас Дата Дата
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІІ а     18.12.17. 29.01.2018.        
ІІІ б     18.12.17. 29.01.2018.        
ІІІ в     18.12.17. 29.01.2018.        
ІІІ г     18.12.17. 29.01.2018.        
ІІІ д     18.12.17. 29.01.2018.        
ІV а 03. 10.     25.01.     24.04. 16.05.18.
ІV б 05. 10.     30.01.     26.04. 16.05.18.
ІV в 03. 10.     25.01.     24.04. 16.05.18.
ІV г 05. 10.     30.01.     26.04. 16.05.18.

Човекът и природата

Клас Дата Дата
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІІ а 27.09.17.     17.01.2018.        
ІІІ б 27.09.17.     17.01.2018.        
ІІІ в 27.09.17.     17.01.2018.        
ІІІ г 27.09.17.     17.01.2018.        
ІІІ д 27.09.17.     17.01.2018.        
ІV а 02.10.             17.05.18.
ІV б 02.10.             17.05.18.
ІV в 02.10.             17.05.18.
ІV г 02.10.             17.05.18.

ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

по

ред

 

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дати на

провеждане на

класни работи

Клас, в

който се

провежда

1.

Български език

и литература

Стоянка Димитрова

Светлана Ставрева

Пламена Асенова

18.12.2017 г.

18.12.2017 г.

16.01.2018 г.

V а, б, в

 

V г, е

V д

2. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

10.01.2018 г.

10.01.2018 г.

V а, б, в, е

 

V г, д

3.

Български език

и литература

Христина Делибашева

Стоянка Димитрова

18.12.2017 г.

19.12.2017 г.

21.12.2017 г.

21.12.2017 г.

VІ б, г

VІ д

VІ а

VІ в

4. Математика

Елена Донева

Снежина Стоянова

08.01.2018 г.

12.05.2017 г.

VІ а, б, в, г

 

VІ г, д

5.

Български език

и литература

Марта Николова

20.12.2017 г.

08.01.2018 г.

10.01.2018 г.

VІІ г

VІІ а, в, д

VІІ б

 

6.

Математика

Палагия Карадачка

Вероника Борисова

16.01.2018 г.

06.01.2018 г.

VІІ а, б, в

 

VІІ г, д

ІІ. Контролни работи:

По ред

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дата на провеждане на

контролните работи

Клас, в

който се провежда

1. БЕЛ

Ст. Димитрова

Св. Ставрева

Пламена Асенова

14.11.2017 г, 16.01.2018 г.

06.10.; 10.11.; 01.12.2017 г. и

12.01.2018 г.

21.10.17 г. и 20.12.17 г.

V а, б, в

V г, е

V д

2. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

27.10.2017 г. и 08.12.2017 г.

27.10.2017 г. и 08.12.2017 г.

V а, б, в, е

V г, д

3. История и цивилизация Емилиана Кънева

11.12.2017 г.

13.12.2017 г.

14.12.2017 г.

V е

V б

V а, в, г

4. Английски език

Божана Попова

08.11.2017 г и 13.12.2017 г.

V а, б

 

5.

ІІ-ри ЧЕ (ИУЧ)

Испански език  

Френски език    

Елеонора Кръстева

Таня Болашикова

23.11.2017 г. и 18.01.2018 г.

27.11.2017 г. и 22.01.2018 г.

 

V г

V д

6.

География и икономика

Димитрина Рангелова

Живка Владова

13-17.11.2017 г.

18.01.2018 г.

V б,в,г,д,е

 

V а

7. Човекът и природата

Марияна Стоянова

22.01.2018 г.

 

V а, в, г, д

1. БЕЛ

Хр. Делибашева

 

Стоянка Димитрова

15.11.2017 г. и 10.02.2018 г.

 

14.11.2017 г. и 16.01.2018 г.

VІ а, б, г, д

 

VІ в

2. Математика

Елена Донева

Снежина Стоянова

19.10.2017 г.   14.12.2017 г

19.10.2017 г. и 14.12.2017 г.

VІ а, б, в, г

 

VІ д

3. Английски език

Дарина Проданова

08.11.2017 г. и 03.01.2018 г. VІ а, б
4.

ІІ-ри ЧЕ (ИУЧ)

- испански език

 

Елеонора Кръстева

09.11.2017 г. и 18.10. 2018 г.

 

VІ д

5. История и цивилизации

Живка Владова

19.12.2017 г.

 

VІ а, б, в, г, д

6. География и икономика Димитрина Рангелова

20-24.11.2017 г. и

15-19.01.2018 г.

VІ а, б, в, г, д

 

7. Човекът и природата

Анна Бикова

20-24.11.2017 г.

 

VІ в, г

   1. Математика

Палагия Карадачка

Вероника Борисова

27.10.2017 г. и 06.12.2018 г.

30.10.2017 г. и 11.12.2017 г.

VІІ а, б, в

VІІ г, д

   2. Английски език

Кристина Иванова

29.09.; 20.10.;17.11.2017 г. и

19.01.2018 г.

VІІ а,б, в, г, д

   3.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

- испански език

- френски език

Елеонора Кръстева

Таня Болашикова

25.10.2017 г. и 20.12.2017 г.

21.11.2017 г. и 16.01.2018 г.

VІІ г

VІІ д

   4. История и цивилизация Емилиана Кънева

21.11.2017 г.

22.11.2017 г.

VІІ а, б, в, д

VІІ г

   5.

  

География и икономика

Живка Владова

15.12.2017 г.

 

VІІ а, б, в, г,д

   6.

Биология и ЗО

Марияна Стоянова

22.12.2017 г.

 

VІІ а, в, г, д

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА
VIII А

БЕЛ

АЕ

Математика

Цв. Димитрова

Ц. Гаджева

Н. Василева

11.12.

07.12.

19.01.

VIII Б

БЕЛ

АЕ

Математика

П. Асенова

Т. Попвасилева

Н. Василева

18.12.

07.12.

19.01.

VIII В

БЕЛ

КитЕ

Математика

П. Асенова

Я. Шишкова

Н. Василева

19.12.

26.01.

18.01.

VIII Г

БЕЛ

ЯЕ

Математика

П. Асенова

В. Маринова

Н. Василева

12.12.

19.12.

18.01.

IX А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Цв. Димитрова

Цв. Цветкова

Ел. Кръстева

И. Луджева

14.12.

05.01.

23.01.

11.01.

IX Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Цв. Димитрова

Цв. Цветкова

М. Гиргинова

И. Луджева

12.12.

05.01.

17.01.

08.01.

IX В

 

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Цв. Димитрова

Л. Николова

Цв. Цветкова

В. Борисова

11.12.

19.01.

09.01.

18.12.

IX Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цв. Димитрова

В. Маринова

Цв. Цветкова

В. Борисова

13.12.

15.01.

09.01.

18.12.

IX Д

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цв. Димитрова

Й. Гацова

Й. Гацова

И. Луджева

13.12.

17.01.

18.12.

08.01.

X А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Н. Маркова

Р. Казакова

Ел. Кръстева

Н. Василева

19.12.

10.01.

13.12.

16.01.

X Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Н. Маркова

Р. Казакова

М. Гиргинова

Н. Василева

18.12.

10.01.

04.01.

16.01.

X В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цв. Петров

М. Бауренска

Г. Богоева

Н. Василева

14.12

19.12.

09.01.

16.01.

X Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Цв. Петров

Л. Николова

Г. Богоева

Н. Василева

18.12.

11.01.

05.01.

16.01.

XI А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Т. Спахиева

Т. Господинова

Ел. Кръстева

И. Луджева

11.12.

17.01.

22.01.

11.01.

XI Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Т. Спахиева

Р. Казакова

Ел. Кръстева

И. Луджева

11.12.

18.01.

21.12.

09.01.

XI В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цв. Петров

М. Бауренска

К. Иванова

И. Луджева

15.12.

19.12.

17.01.

08.01.

XI Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Цв. Петров

А. Пешева

Ц. Гаджева

И. Луджева

14.12.

20.12.

09.01.

05.01.

XII А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Н. Маркова

Н. Дойчинова

Ел. Кръстева

С. Стоянова

13.12

21.12.

10.01.

15.01.

XII Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Т. Спахиева

Н. Дойчинова

М. Гиргинова

В. Борисова

12.12.

18.12.

17.01.

08.01.

XII В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Н. Маркова

М. Бауренска

Н. Дойчинова

С. Стоянова

15.12.

07.12.

20.12.

08.01.

XII Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Т. Спахиева

Л. Николова

Н. Дойчинова

В. Борисова

10.01.

22.01.

20.12.

18.01.

Joomla templates by Joomlashine