/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

График за провеждане на контролните и класните работи през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2018/2019 година

НАЧАЛНА СТЕПЕН :

І. Контролни работи:

І клас

Уч.предмети Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 05. 13. 08.
Математика 12. 20. 15.
АЕ 10 и 13. 27. 13.
Роден край 17. 18. 09.

ІІ клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 25.09 04. 13. 14.
Математика 27.09 18. 14. 08.
АЕ 20,30.11 7,8, и 11.01.19. 11,12,15. 13,14,17.
Околен свят 20.09 17. 21 09.

ІІІ клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 02.10 05. 25. 13.
Математика 03.10 04. 26. 16.
АЕ 25,26.09 10,12. 11,13. 13,15.
Човекът и природата 01.10 03. 28. 14.
Човекът и обществото 04.10. 06. 27. 15.

ІV клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 01.10 04. 25. 14.
Математика 05.10 14. 20. 16.
АЕ 26,27.09 23. и 03,04.01.19. 11. 13,15,17.
Човекът и природата 25.09 06. 28. 10.
Човекът и обществото 03.10. 05. 13. 09.

ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

по

ред

 

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дати на

провеждане на

класни работи

Клас, в

който се

провежда

1.

Български език

и литература

Пламена Асенова

Светлана Ставрева

Марта Николова

14.01.2019 г.

16.01.2019 г.

20.12.2018 г.

14.12.2019 г.

V а, б

V г

V в

V д

2. Математика

Палагия Карадачка

Савина Евтимова

07.01.2019 г.

11.01.2019 г.

14.01.2019 г.

V а, б, в,

V г

V д

3.

Български език

и литература

Стоянка Димитрова

Пламена Асенова

Светлана Ставрева

18.12.2018 г.

14.12.2018 г.

19.12.2018 г.

20.12.2018 г.

VІ а, б, в

VІ д

VІ е

VІ г

4. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

21.01.2019 г.

21.01.2019 г.

22.01.2019 г.

VІ а, б, в

VІ д, е

VІ г

5.

Български език

и литература

Христина Делибашева

Стоянка Димитрова

19.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

VІІ б, г, д

VІІ а

VІІ в

 

6.

Математика

Елена Донева

Вероника Борисова

15.01.2019 г.

16.01.2019 г.

VІІ а, б, в

VІІ г, д

 

ІІ. Контролни работи:

 

По ред

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дата на провеждане на

контролните работи

Клас, в

който се провежда

1. БЕЛ

Пламена Асенова

Св. Ставрева

Марта Николова

21.11.2018 г.

25.10; 29.11.2018 г. и 25.01.2019 г.

25.09.2018 г..

V а, б, г

V в

 

V д

2. Математика

Палагия Карадачка

Савина Евтимова

26.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

30.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

V а, б, в

V г, д

3. Математика (ИУЧ) Палагия Карадачка 31.10.2018 г. и 12.12.2018 г. V а, б, в
4. Английски език

Кристина Иванова

03.10.;   28.11.; 19.12.2018 г. и

16.01.2019 г.

V в, г, д

 

5.

ІІ-ри ЧЕ   (ИУЧ) -

Испански език

Немски език

Френски език    

Елеонора Кръстева

Мария Гиргинова

Таня Болашикова

06.11.2018 г. и 18.12.2018 г.

07.11.2018 г. и 19.12.2018 г.

29.11.2018 г. и 09.01.2019 г.

 

V г

V д

V д

6.

История и цивилизация Емилиана Кънева 3-7.12.2018 г. V а, б, в, г, д

7.

География и икономика Живка Владова

19.11.2018 г.

21.11.2018 г.

23.11.2018 г.

V а, г, д

V в

V б

8. Човекът и природата Марияна Стоянова 27.09.2018 г. и 25.01.2019 г. V а, б
9. Музика

Дарена Попова

14.01.2019 г.

15.01.2019 г.

17.01.2019 г.

V в, г

Vа, д

V б

1. БЕЛ

Стоянка Димитрова

Светлана Ставрева

Пламена Асенова

22.ХІ.2018 г. и 04.І.2019 г.

22.Х.; 19.ХІ.2018 г. и

21.І.2019 г.

8.ХІ.2018 г. и 8.І.2019 г.

VІ а, б, в

VІ г, е

VІ д

2. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

19.Х.2018 г. и 13.ХІІ.2018 г.

19.Х.2018 г. и 13.ХІІ.2018 г.

VІ а, б, в

VІ г, д

3. Математика -ИУЧ

Ирена Тошева

23.Х.2018 г. и 17.ХІІ.2018 г.

VІ а, б, в
4. Английски език

Ина Трендафилова

8.ХІ.2018 г. и 6.ХІІ.2018 г.

9.ХІ.2018 г. и 7.ХІІ.2018 г.

VІ а

VІ б, в, г, д, е

5.

ІІ-ри ЧЕ (ИУЧ)

- испански език

- немски език

- френски език

Елеонора Кръстева

Мария Гиргинова

Таня Болашикова

2.Х.2018 г. и 27.ХІ.2018 г.

3.Х.2018 г. и 28.ХІ.2018 г.

28.ХІ.2018 г. и 16.І.219 г.

VІ г

VІ д

VІ д

6. История и цивилизации

Емилиана Кънева

12.ХІ.2018 г.

VІ а, б, в, г, д

7. География и икономика

Живка Владова

Димитрина Рангелова

15-21.ХІ.18 г. и 8-14.І.2019 г.

15-21.ХІ.18 г. и 8-14.І.2019 г.

VІ а

VІ б, в, г, д, е

8. Човекът и природата Марияна Стоянова 28.ІХ.2018 г. и 26.І.2019 г. VІ а, д
   1. БЕЛ

Христина Делибашева

Стоянка Димитрова

09.11.; 07.12.18 г. и 11.01.19 г.

14.11.;5.12.18 г. и 10.01.19 г.

VІІ а, б, ,г, д

VІІ в

   2. Математика

Елена Донева

Вероника Борисова

23.10.18 г. и 03.12.18 г.

24.10.18 г. и 04.10.18 г.

VІІ а, б, в

VІІ г, д

 

   3.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

- немски език

- испански   език

Мария Гиргинова

Елеонора Кръстева

11.10; 29.11. и 13.12.18 г..

05.10.; 30.11. и 06.12.18 г.

VІІ г

VІІ д

   4. История и цивилизации Живка Владова

25.11.18 г.

29.11.18 г.

VІІ б, д

VІІ а, в, г

    5.   География и икономика

ДимитринаРангелова

8-14.01.19 г.

 

VІІ а, б, в, г,д

   6. Физика и астрономия

Даниела Димитрова

21.11.18 г.

 

VІІ а, б, в, г,д

   7.

Биология и ЗО

Марияна Стоянова

26.09.18 г. и 24.01.19 г.

 

VІІ а, б, в, г,д

   8. Музика Дарена Попова

14.01.19 г.

15.01.19 г.

16.01.19 г.

VІІ а, д

VІІ в

VІІ б, г

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА
VIII А

БЕЛ

АЕ

Математика

Марта Николова

Ц. Гаджева/Т. Господинова

Савина Евтимова

19.12.2018 г.

09.01.2019 г.

16.01.2019 г.

VIII Б

БЕЛ

АЕ

Математика

Марта Николова

Мая Венева

Савина Евтимова

19.12.2018 г.

09.01.2019 г.

16.01.2019 г.

VIII В

БЕЛ

КитЕ

Математика

Марта Николова

Я. Шишкова/Л. Николова

Петя Каракирова

18.01.2019 г.

04.01.2019 г.

09.01.2019 г.

VIII Г

БЕЛ

ЯЕ

Математика

Марта Николова

Е. Николова/М. Бауренска

Петя Каракирова

16.01.2019 г.

17.12.2018 г.

09.01.2019 г.

IX А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Таня Спахиева

Цанислава Гаджева

Елеонора Кръстева

Надя Василева

08.01.2019 г.

07.12.2018 г.

14.12.2018 г.

17.01.2019 г.

IX Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Таня Спахиева

Галя Божилова

Мария Гиргинова

Надя Василева

08.01.2019 г.

14.12.2018 г.

18.12.2018 г.

16.01.2019 г.

IX В

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Таня Спахиева

Яна Шишкова

Гинка Богоева

Надя Василева

11.01.2019 г.

08.01.2019 г.

19.12.2018 г.

16.01.2019 г.

IX Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Ева Николова

Гинка Богоева

Надя Василева

18.12.2018 г.

14.12.2018 г.

15.01.2019 г.

16.01.2019 г.

X А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

12.12.2019 г.

10.01.2018 г.

19.12.2018 г.

06.12.2018 г.

X Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Божанка Маринова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

13.12.2018 г.

11.01.2019 г.

19.12.2018 г.

07.12.2018 г.

X В

БЕЛ

Кит.Е

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Лъчезара Николова

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

12.12.2018 г.

18.01.2019 г.

07.01.2019 г.

06.12.2018 г.

X Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

12.12.2018 г.

18.12.2018 г.

22.01.2019 г.

06.12.2018 г.

X Д

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Ина Трендафилова

Даниела Тодорова

11.12.2018 г.

17.12.2018 г.

09.01.2019 г.

07.12.2018 г.

XI А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Надя Василева

14.12.2018 г.

17.12.2018 г.

17.01.2019 г.

11.01.2019 г.

XI Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Мария Гиргинова

Надя Василева

14.12.2018 г.

17.12.2018 г.

11.01.2019 г.

16.01.2019 г.

XI В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Мария Бауренска

Божанка Маринова

Надя Василева

17.12.2018 г.

10.12.2018 г.

04.12.2018 г.

15.01.2019 г.

XI Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Нина Маркова

Лъчезара Николова

Божанка Маринова

Надя Василева

14.12.2018 г.

09.01.2019 г.

06.12.2018 г.

14.01.2019 г.

XII А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

07.12.2018 г.

13.12.2018 г.

18.01.2018 г.

10.12.2018 г.

XII Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

10.01.2019 г.

13.12.2018 г.

17.12.2018 г.

05.12.2018 г.

XII В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Мария Бауренска

Надежда Дойчинова

Даниела Тодорова

19.12.2018 г.

13.12.2018 г.

08.01.2019 г.

07.12.2018 г.

XII Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Теодора Пенева

Божанка Маринова

Даниела Тодорова

19.12.2018 г.

08.01.2019 г.

05.12.2018 г.

10.12.2018 г.

ІI. Контролни работи:

 

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТИ
VIII А

БЕЛ

АЕ

Математика

ИТ

Философия

Марта Николова

Ц. Гаджева/Т. Господинова

Савина Евтимова

В. Ядкова/ Й. Тодорова

Даниела Дойчева

30.10.2018 г., 12.11.2018 г.

25.09.2018 г.,03.10.2018 г.,11.10.2018 г.,19.10.2018 г.,05.11.2018г.,22.11.2018г., 06.12.2018 г., 14.12.2017 г., 18.01.2018 г.

25.10.2018 г., 29.11.2018 г., 20.12.2018 г.,30.01.2019г

Писмени изпитвания

13.12.2018 г.

VIII Б

БЕЛ

АЕ

Математика

ИТ

Философия

Марта Николова

Мая Венева

Савина Евтимова

В. Ядкова/ Й. Тодорова

Даниела Дойчева

23.10.2018 г., 12.11.2018 г.

11.10.2018 г.,19.10.2018 г.,22.11.2018 г.,06.12.2018 г.

26.10.2018 г., 30.11.2018 г., 21.12.2018 г.,24.01.2019

Писмени изпитвания

11.12.2018 г.

VIII В

БЕЛ

КитЕ

Математика

ИТ

Философия

Марта Николова

Я.Шишкова/Л. Николова

Петя Каракирова

П. Каракирова/Й. Тодорова

Даниела Дойчева

26.10.2018 г., 16.11.2018 г.

Всеки понеделник

24.10.2018 г.,21.11.2018 г.,05.12.2018 г.,23.01.2018 г.

Писмени изпитвания

12.12.2018 г.

VIII Г

БЕЛ

ЯЕ

Математика

ИТ

Философия

Марта Николова

Е.Николова/М. Бауренска

Петя Каракирова

П. Каракирова/Й. Тодорова

Даниела Дойчева

26.10.2018 г., 16.11.2018 г.

18.10.2018 г., 08.11.2018 г., 07.01.2019 г.

24.10.2018 г.,21.11.2018 г.,05.12.2018 г.,23.01.2018 г.

Писмени изпитвания

11.12.2018 г.

IX А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

ИТ

Философия

География и И.

Биология и ЗО

Химия и ООС

История и Ц.

Физика и А.

Музика

Таня Спахиева

Цанислава Гаджева

Елеонора Кръстева

Надя Василева

В. Ядкова/Й. Тодорова

Ангел Митов

Ася Богоева

Гиргина Даскалова

Виолета Тодорова

Мария Николова

Даниела Димитрова

Дарена Попова

27.11.2018 г.

28.09.2018 г., 06.11.2018 г.

22.10.2018 г., 12.11.2018 г.,

18.10.2018 г., 21.11.2018 г., 20.12.2018 г.

Писмени изпитвания

30.11.2018 г.

27.11.2018 г., 18.12.2018 г., 22.01.2019 г.

29.09.2018 г., 23.11.2018г., 11.01.2019г.

Писмени изпитвания

20.09.2018 г.,25.10.2018 г.,29.11.2018 г., 20.12.2018г.

21.11.2018 г.

25.01.2019 г.

IX Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Философия

География и И.

Биология и ЗО

Химия и ООС

История и Ц.

Физика и А.

ИТ

Музика

Таня Спахиева

Галя Божилова

Мария Гиргинова

Надя Василева

Ангел Митов

Ася Богоева

Гиргина Даскалова

Виолета Тодорова

Мария Николова

Даниела Димитрова

В. Ядкова/Й. Тодорова

Дарена Попова

27.11.2018 г.

28.09.2018 г., 05.11.2018 г.

23.10.2018 г., 19.11.2018 г.

17.10.2018 г., 28.11.2018 г., 19.12.2018 г.

03.12.2018 г.

28.11.2018 г., 12.12.2018 г., 23.01.2019 г.

29.09.2018 г.,13.11.,11.01.2019 г.,06-12.02.19 г.

Писмени изпитвания

21.09.2018 г.,26.10.2018 г.,30.11.2018 г., 07.12.2018г.

20.11.2018 г.

Писмени изпитвания

17.01.2019 г.

IX В

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

География и И.

Биология и ЗО

История и Ц.

Физика и А.

ИТ

Философия

Музика

Таня Спахиева

Яна Шишкова

Гинка Богоева

Надя Василева

Анна Бикова

Ася Богоева

Гиргина Даскалова

Валентин Вълков

Даниела Димитрова

В. Ядкова/Й. Тодорова

Ангел Митов

Дарена Попова

30.11.2018 г.

В понеделник- през 2 седмици

02.10.2018 г., 26.10.2018 г., 06.12.2018 г.

17.10.2018 г., 21.11.2018 г., 05.12.2018 г.

30.10.2018 г.

28.11.2018 г., 12.12.2018 г., 23.01.2019 г.

29.09.2018г.,15.11.2018г.,03.01.2019г.,06-12.02.19 г.

Писмени изпитвания

20.11.2018 г.

Писмени изпитвания

14.12.2018 г.

17.01.2019 г.

IX Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

География и И.

Биология и ЗО

История и Ц.

Физика и А.

ИТ

Философия

Музика

Цветан Петров

Ева Николова

Гинка Богоева

Надя Василева

Анна Бикова

Ася Богоева

Гиргина Даскалова

Валентин Вълков

Даниела Димитрова

В. Ядкова/Й. Тодорова

Ангел Митов

Дарена Попова

13.11.2018 г.

05.10.2018 г., 30.11.2018 г., 04.12.2018 г.

01.10.2018 г., 26.10.2018 г., 06.12.2018 г.

17.10.2018 г., 21.11.2018 г., 19.12.2018 г.

30.10.2018 г.

29.11.2018 г., 07.12.2018 г., 24.01.2019 г.

29.09.2018г.,22.11.2018г.,09.01.2019г.,06-12.02.19 г.

Писмени изпитвания

14.11.2018 г.

Писмени изпитвания

11.12.2018 г.

17.01.2019 г.

X А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Етика и право

Информатика

Цветанка Димитрова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

Виолета Тодорова

Диана Николова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

Веска Ядкова

07.11.2018 г., 16.01.2019 г.

12.11.2018 г., 21.01.2019 г.

19.10.2018 г., 15.11.2018 г. 

25.10.2018 г., 22.11.2018 г.

Писмени изпитвания

29.09.2018г.,19.11.2018г.,14.01.2019г.,06-12.02.19 г.

26.09.2018 г.,31.10.2018 г.,28.11.2018 г.,09.01.2018 г.

09.11.2018 г., 07.12.2018 г.

25.09.2018 г.,24.10.2018 г.,29.11.2018 г,11.01.2019 г.

10.12.2018 г.

Писмени изпитвания

X Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Етика и право

Информатика

Цветанка Димитрова

Божанка Маринова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

Виолета Тодорова

Диана Николова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

В. Ядкова/Й. Тодорова

05.11.2018 г., 17.01.2019 г.

13.11.2018 г.

30.10.2018 г., 20.11.2018 г., 14.01.2019 г.

25.10.2018 г., 15.11.2018 г.

Писмени изпитвания

26.09.2018 г.,31.10.2018 г.,28.11.2018 г.,18.12.2018 г.

08.11.2018 г., 06.12.2018 г.

25.09.2018 г.,24.10.2018 г.,29.11.2018 г,10.01.2019 г.

14.12.2018 г.

Писмени изпитвания

X В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Етика и право

Информатика

Цветанка Димитрова

Лъчезара Николова

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

Виолета Тодорова

Диана Николова

Валентин Вълков

Димитрина Рангелова

Ивелина Луджева

Ангел Митов

В. Ядкова/Й. Тодорова

07.11.2018 г., 16.01.2019 г.

09.11.2018 г., 11.01.2019 г.

01.10.2018 г.

25.10.2018 г., 15.11.2018 г.

Писмени изпитвания

Писмени изпитвания

12 . 11. 2018 г., 17.12. 2018 г.

25.09.2018 г.,24.10.2018 г.,29.11.2018 г,22.01.2019 г.

14.12.2018 г.

Писмени изпитвания

X Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Етика и право

Информатика

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

Виолета Тодорова

Диана Николова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

В. Ядкова/Й. Тодорова

07.11.2018 г., 16.01.2019 г.

08.10.2018 г.,30.10.2018 г.,08.01.2018 г.

02.10.2018 г.

25.10.2018 г., 15.11.2018 г.

Писмени изпитвания

26.09.2018 г.,31.10.2018 г.,28.11.2018 г.,19.12.2018 г.

05.11.2018 г., 03.12.2018 г.

25.09.2018 г.,24.10.2018 г.,29.11.2018 г,11.01.2019 г.

11.12.2018 г.

Писмени изпитвания

X Д

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Етика и право

ИТ

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Ина Трендафилова

Даниела Тодорова

Анна Бикова

Диана Николова

Валентин Вълков

Димитрина Рангелова

Ивелина Луджева

Ангел Митов

В. Ядкова/Й. Тодорова

09.11.2018 г., 18.01.2019 г.

05.10.2018 г., 19.11.2018 г., 15.01.2018 г.

30.10.2018 г., 04.12.2018 г.

25.10.2018 г., 15.11.2018 г.

13.11.2018 г.

Писмени изпитвания

19.11.2018 г., 14. 01.2019 г.

25.09.2018 г.,24.10.2018 г.,29.11.2018 г,11.01.2019 г.

17.12.2018 г.

Писмени изпитвания

XI А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Философия

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Надя Василева

Анна Бикова

Гиргина Даскалова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

29.10.2018 г.,; 30.11. .2018 г.

12.11.2018 г., 21.01.2019 г.

25.10.2018 г., 19.11.2018 г.

26.10.2018 г., 07.12.2018 г.

21.11.2018 г.

17-26.09.2018 г., 29-2.02.2019 г.

25.09.2018 г.,30.10.2018 г.,13.11.2018 г.,11.12.2018 г.

10.01.2019 г.

26.09.2018 г.,18.10.2018 г.,27.11.2018 г,12.01.2019 г.

07.11.2018 г.

XI Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Философия

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Мария Гиргинова

Надя Василева

Анна Бикова

Гиргина Даскалова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

26.10.2018 г.,; 30.11. .2018 г.

07.11.2018 г., 21.01.2019 г.

29.10.2018 г., 21.11.2018 г., 18.01.2019 г.

24.10.2018 г., 12.12.2018 г.

12.11.2018 г.

27.09.2018 г., 29-2.02.2019 г.

25.09.2018 г.,30.10.2018 г.,27.11.2018 г.,18.12.2018 г.

10.01.2019 г.

26.09.2018 г.,25.10.2018 г.,20.11.2018 г,04.01.2019 г.

14.11.2018 г.

XI В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Химия и ООС

Биология и ЗО

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Философия

Цветан Петров

Мария Бауренска

Божанка Маринова

Надя Василева

Анна Бикова

Гиргина Даскалова

Валентин Вълков

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

08.11.208 г.

05.10.2018 г.,16.10.2018 г.,23.11.2018 г.,11.01.2018 г.

06.11.2018 г.

23.10. 2018 г., 11.12.2018 г.

16.11.2018 г.

24.09.2018 г., 29-2.02.2019 г.

Писмени изпитвания

08.01.2019 г.

26.09.2018 г.,25.10.2018 г.,27.11.2018 г,09.01.2019 г.

15.11.2018 г.

XI Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Философия

Нина Маркова

Лъчезара Николова

Божанка Маринова

Надя Василева

Валентин Вълков

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

29.10.2018 г.,; 30.11. .2018 г.

30.10.2018 г.

12.11.2018 г.

22.10. 2018 г., 10.12.2018 г.

Писмени изпитвания

28.01.2019 г.

26.09.2018 г.,25.10.2018 г.,27.11.2018 г,16.01.2019 г.

06.11.2018 г.

XII А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Свят и личност

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

23.10.2018 г.

27.09.2018 г., 25.10.2018 г., 22.11.2018 г.

18.10.2018 г., 16.11.2018 г., 06.12.2018 г.

19.11.2018 г., 14.01.2019 г.

01.10.2018 г., 05.11.2018 г., 21.12.2018 г.

25.01.2018 г.

25.09.2018 г.,19.10.2018 г.,30.11.2018 г,13.01.2019 г.

06.11.2018 г.

XII Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Свят и личност

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

Мария Николова

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Ангел Митов

26.10.2018 г.

26.09.2018 г., 25.10.2018 г., 22.11.2018 г.

30.10.2018 г., 20.11.2018 г., 15.01.2019 г.

28.11.2018 г., 16.01.2019 г.

01.10.2018 г., 05.11.2018 г., 21.12.2018 г.

24.01.2018 г.

27.09.2018 г.,18.10.2018 г.,30.11.2018 г,11.01.2019 г.

06.11.2018 г.

XII В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Свят и личност

Цветан Петров

Мария Бауренска

Надежда Дойчинова

Даниела Тодорова

Валентин Вълков

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Валентин Вълков

14.11.2018 г.

09.10.2018 г.,30.10.2018 г.,22.11.2018 г.,15.01.2019 г.

25.09.2018 г., 23.10.2018 г., 04.12.2018 г.

23.11.2018 г., 11.01.2019 г.

Писмени изпитвания

25.01.2018 г.

27.09.2018 г.,26.10.2018 г.,30.11.2018 г,04.01.2019 г.

Писмени изпитвания

XII Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

История и Ц.

География и И.

Физика и А.

Свят и личност

Цветан Петров

Теодора Пенева

Божанка Маринова

Даниела Тодорова

Валентин Вълков

Ася Богоева

Ивелина Луджева

Валентин Вълков

08.11.2018 г.

Петък- на 2 седмици

07.11.2018 г.

19.11.2018 г., 14.01.2019 г.

Писмени изпитвания

22.01.2018 г.

27.09.2018 г.,26.10.2018 г.,30.11.2018 г,18.01.2019 г.

Писмени изпитвания


Joomla templates by Joomlashine