/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

График за провеждане на контролните и класните работи през ВТОРИ учебен срок на учебната 2018/2019 година

НАЧАЛНА СТЕПЕН :

І. Контролни работи:

І клас

Уч.предмети Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 05. 13. 08.
Математика 12. 20. 15.
АЕ 10 и 13. 27. 13.
Роден край 17. 18. 09.

ІІ клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 25.09 04. 13. 14.
Математика 27.09 18. 14. 08.
АЕ 20,30.11 7,8, и 11.01.19. 11,12,15. 13,14,17.
Околен свят 20.09 17. 21 09.

ІІІ клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 02.10 05. 25. 13.
Математика 03.10 04. 26. 16.
АЕ 25,26.09 10,12. 11,13. 13,15.
Човекът и природата 01.10 03. 28. 14.
Човекът и обществото 04.10. 06. 27. 15.

ІV клас

Уч. предмети Входно равнище Декември 2018г. Февруари 2019г. Май 2019г.
БЕЛ 01.10 04. 25. 14.
Математика 05.10 14. 20. 16.
АЕ 26,27.09 23. и 03,04.01.19. 11. 13,15,17.
Човекът и природата 25.09 06. 28. 10.
Човекът и обществото 03.10. 05. 13. 09.

 

ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

по

ред

 

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дати на

провеждане на

класни работи

Клас, в

който се

провежда

1.

Български език

и литература

Пламена Асенова

Светлана Ставрева

Марта Николова

15.05.2019 г.

16.05.2019 г.

14.05.2019 г.

17.05.2019 г.

V а, г

V б

V в

V д

2. Математика

Палагия Карадачка

Савина Евтимова

31.05.2019 г.

31.05.2019 г.

V а, б, в,

V г, д

         
3.

Български език

и литература

Стоянка Димитрова

Пламена Асенова

Светлана Ставрева

09.05.2019 г.

10.05.2019 г.

10.05.2019 г.

09.05.2019 г.

VІ а

VІ б, в

VІ д

VІ г, е

4. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

15.05.2019 г.

17.05.2019 г.

VІ а, б, в

VІ г, д, е

         
5.

Български език

и литература

Христина Делибашева

Стоянка Димитрова

03.06.2019 г.

04.05.2019 г.

29.05.2019 г.

VІІ а, б, д

VІІ г

VІІ в

 

6.

Математика

Елена Донева

Вероника Борисова

06.06.2019 г.

07.06.2019 г.

VІІ а, б, в

VІІ г, д

ІІ. Контролни работи

По ред

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дата на провеждане на

контролните работи

Клас, в

който се провежда

1. БЕЛ

Пламена Асенова

Св. Ставрева

Марта Николова

22.02.; 29.04.; 31.05.2019 г.

15.02.; 15.03.; 26.04.; и 30.05.2019 г.

14.02.2019 г..

V а, б, г

V в

 

V д

2. Математика

Палагия Карадачка

Савина Евтимова

25.02.; 25.03. и 08.05.2019 г.

01.03.; 28.04.; 03.05. и 31.05.2019 г.

26.02.; 27.03.; 03.05. и 31.05.2019 г.

V а, б, в

V г

 

V д

3. Математика (ИУЧ) Палагия Карадачка 13.03.; 28.03. и 10.05.2019 г. V а, б, в
4. Английски език

Божана Попова

Кристина Иванова

18.03.2019 г. и 13.05.2019 г.

25.02.; 18.03. и 13.05.2019 г.

28.02.; 21.03. и 16.05.2019 г.

26.02.; 19.03.; и 14.05.2019 г.

V а, б

V в

V г

V д

5.

ІІ-ри ЧЕ (ИУЧ) -

Испански език

Немски език

Френски език      

Елеонора Кръстева

Мария Гиргинова

Таня Болашикова

22.02.2019 г. и 31.05.2019 г.

27.03.; 17.04. и 29.05.2019 г.

27.03.2019 г. и 29.05.2019 г.

 

V г

V д

V д

6.

История и цивилизация Емилиана Кънева

11.03.2019 г.

13.03.2019 г.

14.03.2019 г.

V б, в, г

V а

7.

География и икономика Живка Владова

25.02.2019 г.

26.02.2019 г.

V а, д

V б, в, г

8. Човекът и природата Марияна Стоянова 01.03.2019 г. V а, б
         
1. БЕЛ

Стоянка Димитрова

Светлана Ставрева

Пламена Асенова

12.ІІІ.; 16.ІV. и 28.V.І.2019 г.

14.ІІ.; 21.ІІІ.; 26.ІV. и 07.VІ.2019 г.

15.ІІІ.; 19.ІV. и 31.V.2019 г.

VІ а, б, в

VІ г, е

 

VІ д

2. Математика

Ирена Тошева

Вероника Борисова

20.ІІ.; 28.ІІІ. и 17.ІV.2019 г.

22.ІІ.; 29.ІІІ. и 19.ІV.2019 г.

VІ а, б, в

VІ г, д

3. Математика -ИУЧ

Ирена Тошева

Писмени изпитвания след всеки раздел VІ а, б, в
4. Английски език

Ина Трендафилова

15.ІІ. и 19.ІV.2019 г.

14.ІІ. и 18.ІV.2019 г.

VІ а

VІ б, в, г, д, е

5.

ІІ-ри ЧЕ (ИУЧ)

- испански език

- немски език

- френски език

Елеонора Кръстева

Мария Гиргинова

Таня Болашикова

08.ІІ.; 12.ІV. и 06.VІ.2019 г.

27.ІІ.; 27.ІІІ. и 24.ІV.2019г.

27.ІІІ.2019 г. и 29.V.2019 г.

 

VІ г

VІ д

VІ д

6. История и цивилизации

Емилиана Кънева

25.ІІ.2019 г.

26.ІІ.2019 г.

27.ІІ.2019 г.

VІ в, г

VІ а, е

VІ б, д

7. География и икономика

Живка Владова

Димитрина Рангелова

15.ІІІ.2019 г.

7-13.ІІІ.19 г. и 3-7.VІ.2019 г.

VІ а

VІ б, в, г, д, е

8. Човекът и природата Марияна Стоянова 01.ІІІ.2019 г. VІ а, д
         
   1. БЕЛ

Христина Делибашева

Стоянка Димитрова

28.02.; 21.03.; 18.04. и 16.05.2019 г.

08.03.; 19.04. и 07.06.2019 г.

VІІ а, б, г, д

 

VІІ в

   2. Математика

Елена Донева

Вероника Борисова

06.03.; 11.04.; и 09.05.2019 г. 04.04.; 12.04. и 10.05.2019 г.

VІІ а, б, в

VІІ г, д

 

   3. Математика ИУЧ

Елена Донева

05.03.; 10.04.; и 08.05.2019 г. VІІ а, б, в
   4.

Английски език

Кристина Иванова

Дарина Проданова

25.02.; 18.03. и 10.06.2019 г.

26.02.; 19.03. и 11.06.2019 г.

07.03.; 29.04. и 04.06.2019 г.

VІІ г

VІІ б, д

VІІ а, в

   5.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

- немски език

- испански език

Мария Гиргинова

Елеонора Кръстева

26.02.;16.04. и 31.05.2019 г.

27.02.; 17.04. и 30.05.2019 г.

VІІ г

VІІ д

   6. История и цивилизации Живка Владова 07.03.2019 г. VІІ а, б, в, г,д
   7.   География и икономика Димитрина Рангелова

27.02-06.03.2019 г. и

17-21.06.2019 г.

VІІ а, б, в, г,д
   8. Физика и астрономия Даниела Димитрова 25.03.2019 г. VІІ а, б, в, г,д
   9. Химия и ООС Анна Бикова 12.03.2019 г. VІІ а, б, в, г,д
10. Биология и ЗО Марияна Стоянова 26.02.2019 г. VІІ а, б, в, г,д

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН :

І. Класни работи:

 

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА
VIII А

БЕЛ

АЕ

Математика

Марта Николова

Ц. Гаджева/Т. Господинова

Савина Евтимова

11.06.2019 г.

04.06.2019 г.

31.05.2019 г.

VIII Б

БЕЛ

АЕ

Математика

Марта Николова

Мая Венева

Савина Евтимова

11.06.2019 г.

05.06.2019 г.

31.05.2019 г.

VIII В

БЕЛ

КитЕ

Математика

Марта Николова

Я. Шишкова/Л. Николова

Петя Каракирова

13.06.2019 г.

17.06.2019 г.

31.05.2019 г.

VIII Г

БЕЛ

ЯЕ

Математика

Марта Николова

Е. Николова/М. Бауренска

Петя Каракирова

11.06.2019 г.

03.06.2019 г.

31.05.2019 г.

IX А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Таня Спахиева

Цанислава Гаджева

Елеонора Кръстева

Надя Василева

29.05.2019 г.

31.05.2019 г.

10.06.2019 г.

06.06.2019 г.

IX Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Таня Спахиева

Галя Божилова

Мария Гиргинова

Надя Василева

04.06.2019 г.

29.05.2019 г.

10.06.2019 г.

06.06.2019 г.

IX В

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Таня Спахиева

Яна Шишкова

Гинка Богоева

Надя Василева

03.06.2019 г.

11.06.2019 г.

14.06.2019 г.

06.06.2019 г.

IX Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Ева Николова

Гинка Богоева

Надя Василева

29.05.2019 г.

31.05.2019 г.

10.06.2019 г.

06.06.2019 г.

X А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

12.06.2019 г.

03.06.2019 г.

06.06.2019 г.

17.05.2019 г.

X Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Божанка Маринова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

12.06.2019 г.

29.05.2019 г.

07.06.2019 г.

17.05.2019 г.

X В

БЕЛ

Кит.Е

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Лъчезара Николова

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

12.06.2019 г.

30.05.2019 г.

04.06.2019 г.

17.05.2019 г.

X Г

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Гинка Богоева

Даниела Тодорова

10.06.2019 г.

29.05.2019 г.

05.06.2019 г.

17.05.2019 г.

X Д

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветанка Димитрова

Мария Бауренска

Ина Трендафилова

Даниела Тодорова

11.06.2019 г.

30.05.2019 г.

06.06.2019 г.

17.05.2019 г.

XI А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Елеонора Кръстева

Надя Василева

10.06.2019 г.

18.06.2019 г.

06.06.2019 г.

03.06.2019 г.

XI Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Нина Маркова

Рудиана Казакова

Мария Гиргинова

Надя Василева

10.06.2019 г.

17.06.2019 г.

13.06.2019 г.

04.06.2019 г.

XI В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Мария Бауренска

Божанка Маринова

Надя Василева

05.06.2019 г.

30.05.2019 г.

14.06.2019 г.

07.06.2019 г.

XI Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Нина Маркова

Лъчезара Николова

Божанка Маринова

Надя Василева

10.06.2019 г.

30.05.2019 г.

14.06.2019 г.

07.06.2019 г.

XII А

БЕЛ

АЕ

ИЕ

Математика

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Елеонора Кръстева

Даниела Тодорова

01.04.2019 г.

12.04.2019 г.

25.03.2019 г.

27.03.2019 г.

XII Б

БЕЛ

АЕ

НЕ

Математика

Таня Спахиева

Надежда Дойчинова

Мария Гиргинова

Даниела Тодорова

01.04.2019 г.

12.04.2019 г.

08.04.2019 г.

26.03.2019 г.

XII В

БЕЛ

ЯЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Мария Бауренска

Надежда Дойчинова

Даниела Тодорова

01.04.2019 г.

08.04.2019 г.

12.04.2019 г.

25.03.2019 г.

XII Г

БЕЛ

КитЕ

АЕ

Математика

Цветан Петров

Теодора Пенева

Божанка Маринова

Даниела Тодорова

01.04.2019 г.

18.04.2019 г.

10.04.2019 г.

25.03.2019 г.

 

 

Joomla templates by Joomlashine