/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 Г Р А Ф И К

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ,

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2016/2017 г.

ІІ час на класния ръководител

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
1 а Сона Ботева Петък 11.30-12.15 Каб. №2
1 б Дарина Проданова Сряда 12.10-12.55 Каб. №3
1 в Даниела Дойчева Сряда 12.10-12.55 Каб. №4
1 г Лазарина Тонева Четвъртък 12.10-12.50 Учителска стая
Мариета Радилова Петък 11.30-12.15 Каб. №6
Ваня Димитрова Петък 11.30-12.15 Каб. №7
2 а Славка Въчева Сряда 12.30-13.15 Учителска стая
2 б Жанет Лазарова Сряда 15.10-15.50 Учителска стая
2 в Зоя Костова Сряда 12.30-13.15 Учителска стая
2 г Пенка Нацева Четвъртък 12.30-13.15 Учителска стая
Милена Радичева Петък 12.30-13.15 Учителска стая
3 а Таня Стоянова Четвъртък 14.10-14.55 Учителска стая
3 б Ирина Чорлова Вторник 15.20-16.05 Каб. №20
3 в Адриана Рашкова Вторник 17.00-17.45 Каб. №21
3 г Анастасия Патаринска Сряда 15.20-16.00 Учителска стая
4 а Надя Янчева Вторник 11.00-11.45 Учителска стая
4 б Таня Кирчева Сряда 11.00-11.45 Учителска стая
4 в Рахили Василиаду Четвъртък 9.20-10.05 Учителска стая
4 г Виолета Велкова Четвъртък 11.50-12.35 Учителска стая
Илка Александрова Вторник 9.00-9.45 Учителска стая
5 а Елена Донева Четвъртък 17.45-18.30 Учителска стая
5 б Христина Делибашева Вторник 15.10-15.55 Учителска стая
5 в Ина Трендафилова Вторник 14.10-14.55 Учителска стая
5 г Димитрина Рангелова Четвъртък 14.10-14.55 Учителска стая
Марта Ракова Понеделник 13.30-14.10 Физкултурен салон
6 а Марта Николова Вторник 12.45-13.30 Учителска стая
6 б Диана Николова Сряда 14.10-15.00 Учителска стая
6 в Мариана Стоянова Четвъртък 13.20-14.05 Учителска стая
6 г Живка Тодорова Сряда 16.00-16.45 Учителска стая
Жана Динова Сряда 16.00-16.45 Учителска стая
7 а Ирена Тошева Понеделник 13.50-14.15 Учителска стая
7 б Стоянка Димитрова Четвъртък 13.30-14.15 Учителска стая
7 в Снежина Стоянова Четвъртък 17.00-17.45 Учителска стая
7 г Ивелина Луджева Понеделник 11.20-12.00 Каб. №51
Валентина Добрева Понеделник 17.00-17.45 Учителска стая

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
8 а Веска Ядкова Четвъртък 16.10 Каб. №9
8 б Галя Божилова Вторник 11.50 Учит. стая 3 ет.
Цветанка Димитрова Петък 15.10-15.55 Учителска стая
Вероника Пенева Сряда 9.00-9.45 Учит. стая 3 ет.
Йоана Гацова Сряда 14.20-15.00 Учит. стая 3 ет.
9 а Йорданка Тодорова Четвъртък 16.05-16.50 Учителска стая
9 б Рудиана Казакова Сряда 13.30-14.10 Учителска стая
Цветан Петров Понеделник 11.50 Учит. стая 3 ет.
Валентин Вълков Сряда 10.10 Учит. стая 3 ет.
10 а Таня Спахиева Вторник 12-35 Библиотека
10 б Илияна Кираджиева Вторник 13.15 Кабинет психолог
10в Ася Богоева Петък 12.00 Учителска стая
10г Станка Маринова Понеделник 8.20-9.00 Учителска стая
11 а Нина Маркова Понеделник 12.30-13.15 Учителска стая
11 б Мария Гиргинова Вторник 11.40-12.25 Учит. стая 3 ет.
11 в Даниела Тодорова Сряда 10.00-10.45 Учит. стая 3 ет.
11 г Мария Николова Понеделник 9.00-9.40 Учит. стая 3 ет.
12 а Виолета Тодорова Четвъртък 18.35 Каб. химия
12 б Ангел Митов Четвъртък 11.00 Учителска стая
12в Надя Василева Сряда 11.00-11.45 Учит. стая 3 ет.
12г Анна Бикова Сряда 17.00-17.40 Учителска стая

Забележка: Посоченият график важи само за учебни дни  

График на консултации с ученици за втори учебен срок на 2016/2017 г.

  Име фамилия Ден и час на провеждане Място на провеждане
1 Ирина Илиева Вторник 13.15 ч. Каб. №28
2 Таня Болашикова Сряда 12.30 ч.-13.15 ч. Каб. №25
3 Александра Велева Петък 13.30 ч.-14.10 ч. Каб. №30
4 Катлин Златкова Четвъртък 12.00 ч.-13.00 ч. Каб. №25
5 Славка Въчева Вторник 12.40 ч.-13.10 ч. Каб. №23
6 Жанет Лазарова Понеделник 12.40 ч.-13.10 ч. Каб. №19
7 Зоя Костова Четвъртък 12.40 ч.-13.10 ч. Каб. №18
8 Пенка Нацева Петък 12.40 ч.-13.10 ч. Каб. №28
9 Таня Стоянова Петък 12.40 ч.-13.20 ч. Каб. №27
10 Ирина Иванова Петък 12.40 ч.-13.20 ч. Каб. №27
11 Адриана Рашкова Понеделник 12.40 ч.-13.20 ч. Каб. №21
12 Анастасия Патаринска Сряда 12.40 ч.-13.20 ч. Каб. №22
13 Надя Янчева Вторник 7.30 ч.-8.10 ч. Каб. №23
14 Таня Кирчева Понеделник 12.30 ч.-13.10 ч. Каб. №28
15 Рахили Василиаду Сряда 7.30 ч.-8.10 ч. Каб. №19
16 Виолета Велкова Сряда 7.30 ч.-8.10 ч. Каб. №26
17 Илка Александрова Петък 7.30 ч.-8.10 ч. Каб. №27
18 Соня Ботева Понеделник 12.05 ч.-12.35 ч. Каб. №2
19 Дарина Проданова Понеделник 12.05 ч.-12.40 ч. Каб. №3
20 Даниела Дойчева Вторник 12.10 ч.-12.50 ч. Каб. №4
21 Лазарина Тонева Вторник 12.10 ч.-12.50 ч. Каб. №5
22 Мариета Радилова Понеделник 12.15 ч.-13.00 ч. Учителска стая
23 Нина Маркова Петък 12.30 ч. Учителска стая
24 Светлана Ставрева Понеделник 17.15 ч. Учителска стая
25 Цветанка Димитрова Четвъртък 12.30 ч. Учителска стая
26 Христина Делибашева Петък 18.30 ч. Каб. №46
27 Стоянка Димитрова Сряда 12.40 ч. Учителска стая
28 Таня Спахиева Понеделник 13.15 ч. Библиотека
29 Марта Николова Петък 12.30 ч. Каб. №53
30 Цветан Петров Петък 13.15 ч. Каб. №43
31 Божана Попова Сряда 12.30 ч. Учителска стая
32 Рудиана Казакова Вторник 12.30 ч.-13.10 ч. Учителска стая
33 Красимир Карабашев Сряда 12.30 ч.-13.10 ч. Каб. №40
34 Татяна Попвасилева Вторник 13.30 ч.-14.10 ч. Учителска стая
35 Кристина Иванова Вторник 12.30 ч.-13.10 ч. Учителска стая
36 Ина Трендафилова Четвъртък 13.00 ч. Учителска стая
37 Галя Божилова Четвъртък и петък 12.30 ч. Каб. №52 и 53
38 Пламена Кирякова Понеделник 12.30 ч.-13.10 ч. Каб. №22
39 Яна Миновска

Четвъртък 16.30 ч.

Петък 12.30 ч.

Учителска стая
40 Елеонора Кръстева Вторник 12.30 ч.-13.10 ч. Учителска стая
41 Мария Гиргинова

Петък 11.00 ч.

Понеделник 9.00 ч.

Учителска стая
42 Василена Маринова Вторник 12.30 ч. Каб. №35
43 Мария Бауренска Понеделник 12.30 ч. Учителска стая
44 Йоана Гацова Вторник 13.30 ч. Учителска стая
45 Яна Шишкова Вторник 12.30 ч.-13.15 ч. Стая „Конфуции“
46 Лъчезара Николова Вторник 12.30 ч.-13.15 ч. Учителска стая
47 Даниела Тодорова Вторник 13.20 ч.-14.10 ч. Учителска стая
48 Елена Донева Петък 18.35 ч.-19.15 ч. Каб. №38
49 Снежина Стоянова

Понеделник 12.40 ч.-13.20 ч.

Петък 12.40 ч.-13.20 ч.

Каб. №8
50 Надя Василева

Сряда 13.20 ч.-14.00 ч.

Четвъртък 13.20 ч.-14.00 ч.

Учителска стая
51 Ирена Тошева Четвъртък 12.40 ч.-13.20 ч. Учителска стая
52 Вероника Пенева Сряда 12.40 ч.-13.20 ч. Каб. №40
53 Ивелина Луджева

Петък и понеделник

13.30 ч.-14.10 ч.

Каб. №51
54 Палагия Карадачка Четвъртък 12.30 ч.-13.20 ч. Каб. №8
55 Веска Ядкова Четвъртък 13.15 ч.-14.00 ч. Каб. №9
56 Петя Каракирова Понеделник 13.30 ч. Каб. №9
57 Йорданка Тодорова Понеделник 12.30 ч.-13.10 ч. Каб. №8
58 Мария Николова Петък 12.30 ч. Учителска стая
59 Емилиана Кънева Сряда 12.30 ч. Учителска стая
60 Валентин Вълков Понеделник 13.15 ч. Учителска стая
61 Мариана Стоянова Петък 12.30 ч. Учителска стая
62 Виолета Тенева Понеделник и сряда 13.15 ч. Учителска стая
  Анна Бикова

Сряда и четвъртък

12.30 ч.-13.10 ч.

Учителска стая
63 Даниела Димитрова

Понеделник 12.30 ч.-13.10 ч.

Вторник 13.30 ч.-14.10 ч.

Учителска стая
64 Ася Богоева

Сряда 12.30 ч.-13.10 ч.

Понеделник 13.15 ч.-13.40 ч.

Учителска стая
65 Димитрина Рангелова Четвъртък 12.30 ч.-13.15 ч. Учителска стая
66 Живка Тодорова Петък 12.40 ч.-13.20 ч. Учителска стая
67 Диана Николова

Вторник 11.40 ч.-12.30 ч.

Петък 13.30 ч.-14.10 ч.

Учителска стая
68 Ангел Митов Четвъртък 13.30 ч. Учителска стая
69 Дарена Попова Петък 10.00 ч.-10.40 ч. Каб. музика
70 Валентина Добрева Петък 12.45 ч.-13.25 ч. Каб. музика
71 Мария Симова Вторник 9.20 ч.-10.00 ч. Учителска стая
72 Жана Динова Петък 10.00 ч.-10.40 ч. Учителска стая
73 Наташа Генинска Петък 12.40 ч.-13.20 ч. Учителска стая
74 Радка Мишева Понеделник 12.30 ч.-13.10 ч. Физк. салон
75 Величка Ганева Вторник 13.15 ч.-13.55 ч. Физк. салон
76 Станка Маринова Понеделник 11.40 ч.-12.30 ч. Физк. салон
77 Марта Ракова Четвъртък 12.30 ч.-13.10 ч. Физк. салон
78 Румяна Джамбазова Четвъртък 12.30 ч.-13.10 ч. Учителска стая
79 Георги Стоянов Вторник 12.30 ч. Учителска стая

Joomla templates by Joomlashine