/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Г Р А Ф И К

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ,

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 г.

ІІ час на класния ръководител

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
1 а Таня Стоянова Понеделник 8.00 ч. – 8.45 ч. Каб. №7
1 б Ирина Чорлова Петък 10.00 ч. – 10.45 ч. Каб. №5
1 в Адриана Рашкова Понеделник 9.05 ч. – 9.50 ч. Каб. №4
1 г Анастасия Патаринска Четвъртък 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
2 а Надя Янчева Вторник 15.00 ч. – 15.45 ч. Зимна градина
2 б Таня Кирчева Сряда 15.00 ч. – 15.45 ч. Каб. №27
2 в Рахили Василиаду Сряда 15.45 ч. – 16.30 ч. Учителска стая
2 г Виолета Велкова Вторник 15.55 ч. – 16.40 ч. Каб. №23
Илка Александрова Вторник 16.30 ч. – 17.15 ч. Зимна градина
3 а Сона Ботева Вторник 13.30 ч. – 14.15 ч. Зимна градина
3 б Дарина Проданова Четвъртък 16.10 ч. – 16.55 ч. Учителска стая
3 в Даниела Дойчева Петък 15.15 ч. – 16.00 ч. Учителска стая
3 г Лазарина Тонева Сряда 14.15 ч. – 15.00 ч. Зимна градина
3 д Мариета Радилова Петък 14.15 ч. – 15.00 ч. Зимна градина
3 е Ваня Димитрова Четвъртък 16.00 ч. – 16.45 ч. Учителска стая
4 а Славка Въчева Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №23
4 б Жанет Лазарова Вторник 7.30 ч. – 8.15 ч. Каб. №19
4 в Зоя Костова Сряда 11.00 ч. – 11.45 ч. Каб. №18
4 г Пенка Нацева Вторник 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №28
4 д Милена Радичева Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №26
5 а Марияна Стоянова Петък 14.15 ч. – 15.00 ч. Учителска стая
5 б Жана Динова Сряда 15.00 ч. – 15.45 ч. Учителска стая
5 в Диана Николова Четвъртък 11.00 ч. – 11.45 ч. Хранилище биология
5 г Живка Тодорова Сряда 17.00 ч. – 17.45 ч. Учителска стая
Диана Малинова Сряда 17.50 ч. – 18.35 ч. Физк. салон
6 а Ирена Тошева Сряда 12.40 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
6 б Виолета Тенева Понеделник 18.35 ч. – 19.20 ч. Учителска стая
6 в Стоянка Димитрова Сряда 15.10 ч. – 15.55 ч. Учителска стая
6 г Валентина Добрева Сряда 12.00 ч. – 12.45 ч. Учителска стая
Пламена Асенова Понеделник 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
6 е Даниела Димитрова Сряда 14.10 ч. – 14.55 ч. Каб. №51а
7 а Елена Донева Вторник 14.15 ч. – 15.00 ч. Учителска стая
7 б Христина Делибашева Сряда 17.50 ч. – 18.35 ч. Учителска стая
7 в Наташа Генинска Сряда 16.00 ч. – 16.45 ч. Учителска стая
7 г Димитрина Рангелова Сряда 16.05 ч. – 16.50 ч. Учителска стая
Марта Ракова Петък 18.30 ч. – 19.15 ч. Физк. салон
8 а Величка Ганева Четвъртък 13.15 ч. – 14.00 ч. Физк. салон
8 б Савина Евтимова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №53
Марта Николова Петък 15.30 ч. – 16.15 ч. Учителска стая
Мария Николова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
9 а Цанислава Гаджева Петък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
9 б Ангел Митов Сряда 14.15 ч. – 15.00 ч. Учителска стая
Лъчезара Николова Сряда 12.40 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
Надя Василева Сряда 11.50 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
10 а Веска Ядкова Четвъртък 10.30 ч. – 11.15 ч. Учителска стая
10 б Ивелина Луджева Понеделник 11.45 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
10в Цветанка Димитрова Петък 8.15 ч. – 9.00 ч. Учителска стая
10г Даниела Тодорова Четвъртък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
10 д Йоана Гацова Четвъртък 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
11 а Йорданка Тодорова Петък 10.00 ч. – 10.45 ч. Каб. №8
11 б Рудиана Казакова Четвъртък 11.40 ч. -12.25 ч. Учителска стая
11 в Цветан Петров Понеделник 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
11 г Валентин Вълков Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
12 а Таня Спахиева Вторник 11.45 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
12 б Анна Бикова Четвъртък 9.15 ч. – 10.00 ч. Учителска стая
12в Ася Богоева Четвъртък 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
12г Станка Маринова Четвъртък 11.45 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
           

График на консултации с ученици за втори учебен срок на 2018/2019 г.

  Име фамилия Ден и час на провеждане Място на провеждане
1 Галя Божилова Петък 13.30 ч. Учителска стая
2 Таня Болашикова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
3 Александра Велева Вторник 12.30 ч. Каб. №27а
4 Катлин Златкова Понеделник 11.00 ч. Каб. №25
5 Надя Янчева Вторник 12.40 ч. – 13.15 ч. Каб. №6
6 Таня Кирчева Вторник 12.40 ч. – 13.15 ч. Каб. №27
7 Рахили Василиаду Петък 12.45 ч. Учителска стая
8 Виолета Велкова Вторник 12.30 ч. – 13.05 ч. Каб. №23
9 Илка Александрова Вторник 12.40 ч. – 13.15 ч. Каб. №18
10 Соня Ботева Петък 16.10 ч. – 16.50 ч. Каб. №2
11 Дарина Проданова Петък 12.45 ч. Учителска стая
12 Даниела Дойчева Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
13 Лазарина Тонева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №22
14 Мариета Радилова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №10
15 Ваня Димитрова Вторник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
16 Славка Въчева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №23
17 Жанет Лазарова Понеделник 7.30 ч. – 8.10 ч. Каб. №19
18 Зоя Костова Петък 7.30 ч. – 8.10 ч. Каб. №18
19 Пенка Нацева Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч. Каб. №28
20 Милена Радичева Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч. Каб. №26
21 Таня Стоянова Вторник 12.30 ч. – 13.05 ч. Каб. №7
22 Ирина Чорлова Вторник 12.05 ч. – 12.40 ч. Каб. №5
23 Адриана Рашкова Понеделник 12.05 ч. – 12.40 ч. Каб. №4
24 Анастасия Патаринска Четвъртък 12.10 ч. – 12.40 ч. Учителска стая
25 Нина Маркова Петък 13.20 ч. Учителска стая
26 Светлана Ставрева Петък 12.00 ч. Учителска стая
27 Цветанка Димитрова Сряда 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
28 Христина Делибашева Четвъртък 12.45 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
29 Стоянка Димитрова Сряда 18.30 ч. – 19.15 ч. Учителска стая
30 Таня Спахиева Понеделник 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
31 Марта Николова Вторник 12.40 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
32 Цветан Петров Сряда 13.15 ч. Учителска стая
33 Пламена Асенова Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
34 Божана Попова Понеделник 12.30 ч. Учителска стая
35 Рудиана Казакова Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
36 Теодора Господинова Сряда 12.30 ч. Учителска стая
37 Мая Венева Понеделник 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
38 Кристина Иванова Четвъртък 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
39 Ина Трендафилова Петък 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
40 Надежда Дойчинова    
41 Божанка Маринова Четвъртък 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
42 Гинка Богоева Сряда 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
43 Цанислава Гаджева Петък 12.30 ч. Учителска стая
44 Пламена Кирякова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
45 Ирина Андреева Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
46 Елеонора Кръстева Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
47 Мария Гиргинова Вторник 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
48 Ева Николова

Петък 12.00 ч. -12.40 ч.

Четвъртък 13.30 ч. – 14.10 ч.

Учителска стая
49 Мария Бауренска

Понеделник 13.30 ч. – 14.10 ч.

Четвъртък 13.30 ч. – 14.10 ч.

Учителска стая
50 Йоана Гацова

 Сряда 12.30 ч.

Петък 13.30 ч.

 Учителска стая
51 Яна Шишкова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
52 Лъчезара Николова Вторник 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
53 Яна Перпериева Сряда 12.50 ч. – 13.30 ч. Учителска стая
54 Даниела Тодорова Сряда 13.00 ч. Учителска стая
55 Елена Донева Сряда 18.35 ч. – 19.15 ч. Каб. №55
56 Надя Василева Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
57 Вероника Пенева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
58 Ирена Тошева Понеделник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
59 Палагия Карадачка Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №8
60 Веска Ядкова Четвъртък 13.20 ч. – 14.00 ч. Каб. №9
61 Петя Каракирова Сряда 18.30 ч. – 19.10 ч. Каб. №9
62 Савина Евтимова

Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. за 5 клас

Сряда 14.10 ч. – 14.50 ч.   за 8 клас

Каб. №35

Учителска стая

63 Йорданка Тодорова Четвъртък 10.00 ч. – 10.40 ч. Каб. №8
64 Мария Николова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
65 Емилиана Кънева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
66 Валентин Вълков Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
67 Ася Богоева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
68 Димитрина Рангелова Вторник 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
69 Живка Тодорова Четвъртък 12.45 ч. Учителска стая
70 Гиргина Даскалова Сряда 12.30 ч. Хранилище биология
71 Марияна Стоянова Понеделник 18.30 ч. Учителска стая
72 Диана Николова

Понеделник 13.15 ч. – 14.00 ч. – за гимназиален етап

Вторник 12.30 ч. – 13.15 ч. за прогимназиален етап

Учителска стая
73 Ивелина Луджева Понеделник 12.00 ч. Учителска стая
74 Даниела Димитрова Понеделник 12.45 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
75 Виолета Тенева Сряда 13.30 ч. – 14.00 ч. Учителска стая
76 Анна Бикова Понеделник 13.15 ч. – 14.00 ч. Учителска стая
77 Ангел Митов Сряда 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
78 Дарена Попова Сряда 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
79 Валентина Добрева Сряда 12.45 ч. – 13.25 ч. Каб. музика
80 Жана Динова Понеделник 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
81 Наташа Генинска Вторник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
82 Величка Ганева Понеделник 13.15 ч. Физк. салон
83 Станка Маринова Петък 11.00 ч. Физк. салон
84 Радка Мишева Понеделник 12.40 ч. – 13.20 ч. Физк. салон
85 Марта Ракова Понеделник 17.00 ч. – 17.40 ч. Физк. салон
86 Вихрен Стоянов Понеделник 14.20 ч. -15.00 ч. Физк. салон
87 Диана Малинова Вторник 17.00 ч. – 17.40 ч. Физк. салон
88 Велислава Коцева Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Физк. салон

Joomla templates by Joomlashine