/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 Г Р А Ф И К

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ,

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2017/2018 г.

ІІ час на класния ръководител

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
1 а Надя Янчева Вторник 7.25 ч. – 8.10 ч. Каб. №6
1 б Таня Кирчева Четвъртък 12.10 ч. – 12.55 ч. Каб. №3
1 в Рахили Василиаду Сряда 9.05 ч. – 9.50 ч. Каб. №6
1 г Виолета Велкова Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч. Каб. №5
Илка Александрова Вторник 7.25 ч. – 8.10 ч. Каб. №4
2 а Сона Ботева Петък 15.10 ч. – 15.55 ч. Каб. №2
2 б Дарина Проданова Вторник 18.00 ч. – 18.45 ч. Каб. №27
2 в Даниела Дойчева Петък 15.50 ч. – 16.35 ч. Каб. №20
2 г Лазарина Тонева Сряда 17.15 ч. -18.00 ч. Каб. №21
Мариета Радилова Четвъртък 17.15 ч. -18.00 ч. Каб. №10
2 е Ваня Димитрова Сряда 12.30 ч. -13.15 ч. Каб. №21
3 а Славка Въчева Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №23
3 б Жанет Лазарова Четвъртък 16.00 ч. -16.45 ч. Каб. №19
3 в Зоя Костова Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №18
3 г Пенка Нацева Понеделник 17.40 ч. – 18.25 ч. Каб. №28
3 д Милена Радичева Вторник 17.40 ч. – 18.25 ч. Каб. №26
4 а Таня Стоянова Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч. Каб. №27
4 б Ирина Чорлова Четвъртък 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
4 в Адриана Рашкова Четвъртък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
4 г Анастасия Патаринска Сряда 11.00 ч. – 11.45 ч. Каб.№22
5 а Ирена Тошева Четвъртък 17.00 ч. -17.45 ч. Учителска стая
5 б Виолета Тенева Понеделник 13.30 ч. -14.15 ч. Учителска стая
5 в Стоянка Димитрова Петък 16.05 ч. – 16.50 ч. Учителска стая
5 г Валентина Добрева Вторник 14.15 ч. – 15.00 ч. Каб. музика
Пламена Асенова Четвъртък 9.15 ч. -10.00 ч. Учителска стая
5 е Даниела Димитрова Сряда 11.00 ч. – 11.45 ч. Каб. №51
6 а Елена Донева Петък 16.10 ч. – 16.55 ч. Учителска стая
6 б Христина Делибашева Четвъртък 15.10 ч. -15.55 ч. Учителска стая
6 в Наташа Генинска Вторник 14.15 ч. – 15.00 ч. Учителска стая
6 г Димитрина Рангелова Петък 17.00 ч. -17.45 ч. Учителска стая
Марта Ракова Понеделник 17.00 ч. -17.45 ч. Физк. салон
7 а Марта Николова Четвъртък 15.50 ч. – 16.35 ч. Учителска стая
7 б Диана Николова Сряда 14.10 ч. – 14.55 ч. Хран. биология
7 в Мариана Стоянова Сряда 17.00 ч. – 17.45 ч. Хран. биология
7 г Живка Тодорова Вторник 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
Жана Динова Сряда 10.00 ч. -10.45 ч. Учителска стая

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
8 а Цанислава Гаджева Понеделник 10.00 ч. -10.45 ч. Учителска стая
8 б Ангел Митов Четвъртък 13.30 ч. -14.15 ч. Учителска стая
Снежина Стоянова Вторник 17.00 ч. -17.45 ч. Учителска стая
Надя Василева Сряда 13.20 ч. – 14.05 ч. Учителска стая
9 а Веска Ядкова Четвъртък 15.10 ч. – 15.55 ч. Учителска стая
9 б Ивелина Луджева Вторник 9.30 ч. -10.15 ч. Каб. №51
Цветанка Димитрова Сряда 9.00 ч. – 9.45 ч. Учителска стая
Вероника Пенева Понеделник 14.15 ч. -15.00 ч. Учителска стая
Йоана Гацова Учителска стая
10 а Йорданка Тодорова Понеделник 10.50 ч. -11.35 ч. Каб. №8
10 б Рудиана Казакова Сряда 12.30 ч. -13.15 ч. Учителска стая
10в Цветан Петров Петък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
10г Валентин Вълков Сряда 12.30 ч. -13.15 ч. Учителска стая
11 а Таня Спахиева Сряда 11.00 ч. -11.45 ч. Учителска стая
11 б Анна Бикова Петък 17.00 ч. -17.45 ч. Учителска стая
11 в Ася Богоева Четвъртък 10.00 ч. -10.45 ч. Учителска стая
11 г Станка Маринова Петък 8.20 ч. - 9.05 ч. Учителска стая
12 а Нина Маркова Петък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
12 б Мария Гиргинова Вторник 11.00 ч. -11.45 ч. Учителска стая
12в Даниела Тодорова Четвъртък 11.00 ч. -11.45 ч. Учителска стая
12г Мария Николова Четвъртък 11.00 ч.-11.45 ч. Учителска стая

Забележка: Посоченият график важи само за учебни дни  

 График на консултации с ученици за втори учебен срок на 2017/2018 г.

  Име фамилия Ден и час на провеждане Място на провеждане
1 Галя Божилова Вторник 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
2 Таня Болашикова Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №25
3 Александра Велева Петък 11.30 ч. -12.15 ч. Каб. №56
4 Катлин Златкова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
5 Надя Янчева Сряда 12.10 ч. – 12.45 ч. Каб. №6
6 Таня Кирчева Сряда 12.10 ч. – 12.45 ч. Каб. №3
7 Рахили Василиаду Понеделник 7.30 ч. – 8.05 ч. Каб. №7
8 Виолета Велкова Сряда 7.30 ч. – 8.05 ч. Каб. №5
9 Илка Александрова Сряда 12.10 ч. -12.45 ч. Каб. №4
10 Соня Ботева Сряда 16.00 ч. – 16.35 ч. Каб. №2
11 Дарина Проданова Понеделник 17.20 ч. -18.00 ч. Каб. №27
12 Даниела Дойчева Четвъртък 12.30 ч. – 13.05 ч. Каб. №20
13 Лазарина Тонева Понеделник 12.00 ч. – 12.35 ч. Каб. №21
14 Мариета Радилова Понеделник 12.30 ч. -12.35 ч. Каб. №10
15 Ваня Димитрова Петък 12.45 ч. -13.20 ч. Каб. №21
16 Славка Въчева Вторник 12.30 ч. -13.15 ч. Каб. №23
17 Жанет Лазарова Четвъртък 12.30 ч. -13.10 ч. Каб. №19
18 Зоя Костова Четвъртък 12.40 ч. – 13.20 ч. Каб. №18
19 Пенка Нацева Четвъртък 12.30 ч. -13.10 ч. Каб. №28
20 Милена Радичева Четвъртък 12.30 ч. -13.10 ч. Каб. №28
21 Таня Стоянова Вторник 7.30 ч. -8.10 ч. Каб. №27
22 Ирина Чорлова Петък 13.10 ч. -13.50 ч. Каб. №27а
23 Адриана Рашкова Понеделник 12.40 ч. -13.20 ч. Каб. №21
24 Анастасия Патаринска Сряда 12.30 ч. -13.10 ч. Каб. №22
25 Нина Маркова Понеделник 13.15 ч. -13.55 ч. Учителска стая
26 Светлана Ставрева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
27 Цветанка Димитрова Понеделник 13.30 ч. -14.10 ч. Учителска стая
28 Христина Делибашева Понеделник 18.30 ч. – 19.10 ч. Учителска стая
29 Стоянка Димитрова Вторник 12.40 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
30 Таня Спахиева Сряда 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
31 Марта Николова Сряда 12.30 ч. – 13.30 ч. Каб. №51
32 Цветан Петров Вторник 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
33 Пламена Асенова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
34 Божана Попова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
35 Рудиана Казакова Четвъртък 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
36 Теодора Господинова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
37 Татяна Попвасилева Сряда 13.20 ч. – 14.00 ч. Учителска стая
38 Кристина Иванова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
39 Ина Трендафилова Понеделник 12.45 ч. – 13.25 ч. Учителска стая
40 Надежда Дойчинова Сряда 13.40 ч. – 14.20 ч. Учителска стая
41 Камелия Спасова Сряда 13.25 ч. – 14.05 ч. Учителска стая
42 Гинка Богоева Четвъртък 11.00 ч. – 11.40 ч. Учителска стая
43 Цанислава Гаджева Понеделник 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
44 Пламена Кирякова Вторник 12.30 ч. -13.10 ч. Каб. №22
45 Ирина Андреева Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
46 Елеонора Кръстева Вторник 13.30 ч. -14.10 ч. Учителска стая
47 Мария Гиргинова Понеделник 12.50 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
48 Йоана Гацова    
49 Ева Николова

Понеделник 12.30 ч.

Вторник 13.30 ч.

Учителска стая
50 Мария Бауренска

Сряда 12.30 ч.

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая
51 Яна Шишкова Сряда 12.30 ч. Каб. №58
52 Лъчезара Николова Сряда 13.15 ч. Учителска стая
53 Анна Пешева    
54 Даниела Тодорова Вторник 13.20 ч. – 14.00 ч. Учителска стая
55 Елена Донева Понеделник 18.30 ч. – 19.10 ч. Учителска стая
56 Надя Василева

Понеделник 11.00 ч. – 11.40 ч.

Вторник 13.20 ч. – 14.00 ч.

Учителска стая
57 Вероника Пенева Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
58 Ирена Тошева Сряда 18.30 ч. – 19.10 ч. Учителска стая
59 Палагия Карадачка

Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч.

Петък 12.30 ч. – 13.15 ч.

Каб. №8
60 Веска Ядкова Понеделник 13.20 ч. – 14.10 ч. Каб. №9
61 Петя Каракирова Понеделник 18.30 ч. – 19.10 ч. Каб. №9
62 Снежина Стоянова Петък 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
63 Йорданка Тодорова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №8
64 Мария Николова Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
65 Емилиана Кънева Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
66 Валентин Вълков Сряда 13.10 ч. – 13.50 ч. Учителска стая
67 Ася Богоева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
68 Димитрина Рангелова Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
69 Живка Тодорова Четвъртък 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
70 Гиргина Даскалова Понеделник 15.00 ч. -15.40 ч. Каб. биология
71 Марияна Стоянова Четвъртък 12.50 ч. -13.30 ч. Каб. №42
72 Диана Николова

Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. – 6 и 7 кл.

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. – 9 кл.

Учителска стая
73 Ивелина Луджева Петък 12.30 ч. – 13. 10 ч. Каб. №51
74 Даниела Димитрова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Хран. физика
75 Виолета Тенева Понеделник 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
76 Анна Бикова Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №44
77 Ангел Митов Понеделник 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
78 Дарена Попова Четвъртък 11.50 ч. – 12.30 ч. Каб. музика
79 Валентина Добрева Петък 12.40 ч. – 13.20 ч. Каб. музика
80 Мария Симова Четвъртък 15.10 ч. 15.50 ч. Хран. ИИ
81 Жана Динова Петък 15.10 ч. – 15.50 ч. Хран. ИИ
82 Наташа Генинска Понеделник 17.00 ч. – 17.40 ч. Учителска стая
83 Величка Ганева Сряда 9.20 ч. – 10.00 ч. Физк. салон
84 Станка Маринова Четвъртък 10.10 ч. – 10.50 ч. Физк. салон
85 Радка Мишева Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Физк. салон
86 Марта Ракова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Физк. салон
87 Вихрен Стоянов Понеделник 17.00 ч. – 17.40 ч. Физк. салон
88 Диана Малинова Понеделник 15.50 ч. – 16.30 ч. Физк. салон
       

Joomla templates by Joomlashine