/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 Г Р А Ф И К

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ,

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  2017/2018 г.

ІІ час на класния ръководител

Клас

Класен ръководител

Време за провеждане

Място за провеждане

1 а

Надя Янчева

Вторник 7.25 ч. – 8.10 ч.

Каб. №6

1 б

Таня Кирчева

Вторник 10.45 ч. – 11.30 ч.

Учителска стая

1 в

Рахили Василиаду

Вторник 10.40 ч. – 11.25 ч.

Учителска стая

1 г

Виолета Велкова

Сряда 7.30  ч. – 8.15 ч.

Каб. №5

Илка Александрова

Сряда 8.20 ч. – 9.05 ч.

Учителска стая

2 а

Сона Ботева

Понеделник 12.05 ч. – 12.50 ч.

Каб. №2

2 б

Дарина Проданова

Вторник 11.30 ч. – 12.15 ч.

Учителска стая

2 в

Даниела Дойчева

Четвъртък 14.50 ч. – 15.35 ч.

Учителска стая

2 г

Лазарина Тонева

Сряда 12.10 ч. – 12.55 ч.

Каб. №22

Мариета Радилова

Четвъртък 12.10 ч. – 12.55 ч.

Учителска стая

2 е

Ваня Димитрова

Сряда 12.15 ч. – 13.00 ч.

Учителска стая

3 а

Славка Въчева

Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч.

Каб. №23

3 б

Жанет Лазарова

Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч.

Каб. №19

3 в

Зоя Костова

Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч.

Каб. №18

3 г

Пенка Нацева

Четвъртък 7.30 ч. – 8.15 ч.

Каб. №28

3 д

Милена Радичева

Четвъртък 7.30 ч. – 8.15 ч.

Каб. №26

4 а

Таня Стоянова

Вторник 15.20 ч. – 16.05 ч.

Учителска стая

4 б

Ирина Чорлова

Четвъртък 16.00 ч. -16.45 ч.

Учителска стая

4 в

Адриана Рашкова

Вторник 16.10 ч. – 16.55 ч.

Учителска стая

4 г

Анастасия Патаринска

Вторник 14.15 ч. – 15.00 ч.

Каб. №6

5 а

Ирена Тошева

Четвъртък 10.00. ч. -10.45 ч.

Учителска стая

5 б

Виолета Тенева

Понеделник 12.35 ч. – 13.20 ч.

Учителска стая

5 в

Стоянка Димитрова

Петък 9.15 ч. – 10.00 ч.

Учителска стая

5 г

Валентина Добрева

Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч.

Учителска стая

Пламена Асенова

Четвъртък 17.00 ч. – 17.45 ч.

Учителска стая

5 е

Даниела Димитрова

Вторник 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

6 а

Елена Донева

Сряда 11.00 ч. – 11.45 ч.

Учителска стая

6 б

Христина Делибашева

Четвъртък 8.30 ч. – 9.15 ч.

Учителска стая

6 в

Ина Трендафилова

 Понеделник 8.15 ч. -  9.00 ч.

Учителска стая

6 г

Димитрина Рангелова

Петък 11.00 ч. – 11.45 ч.

Учителска стая

Марта Ракова

Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч.

Физк. салон

7 а

Марта Николова

Сряда 13.15 ч. – 14.00 ч.

Учителска стая

7 б

Диана Николова

Сряда 16.10 ч. -16.55 ч.

Учителска стая

7 в

Мариана Стоянова

Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

7 г

Живка Тодорова

Сряда 12.35 ч. – 13.20 ч.

Учителска стая

Жана Динова

Четвъртък 10.00 ч. -10.45 ч.

Учителска стая

Клас

Класен ръководител

Време за провеждане

Място за провеждане

8 а

Цанислава Гаджева

Вторник 17.00 ч. -17.45 ч.

Учителска стая

8 б

Ангел Митов

Сряда 8.20 ч. – 9.05 ч.

Учителска стая

Снежина Стоянова

Четвърътк  11.45 ч. – 12.30 ч.

Учителска стая

Надя Василева

Четвъртък 12.00 ч. – 12.45 ч.

Учителска стая

9 а

Веска Ядкова

Понеделник 14.15 ч. – 15.00 ч.

Учителска стая

9 б

Ивелина Луджева

Вторник 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

Цветанка Димитрова

Понеделник 15.00 ч. – 15.45 ч.

Учителска стая

Вероника Пенева

Вторник  9.15 ч. – 10.00 ч.

Учителска стая

9д

Йоана Гацова

Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

10 а

Йорданка Тодорова

Четвъртък 17.45 ч. – 18.30 ч.

каб.8

10 б

Рудиана Казакова

Сряда 17.00 ч. – 17.45 ч.

Учителска стая

10в

Цветан Петров

Вторник 15.10 ч. – 15.55 ч.

Учителска стая

10г

Валентин Вълков

Понеделник  16.10 ч. – 16.55 ч.

Учителска стая

11 а

Таня Спахиева

Петък 17.00 ч. – 17.45 ч.

Учителска стая

11 б

Анна Бикова

Петък 11.00 ч. – 11.45 ч.

Учителска стая

11 в

Ася Богоева

Сряда 14.15 ч. – 15.00 ч.

Учителска стая

11 г

Станка Маринова

Сряда 16.10 ч. – 16.55 ч.

Учителска стая

12 а

Нина Маркова

Сряда 16.50 ч. – 17.35 ч.

Учителска стая

12 б

Мария Гиргинова

Понеделник 10.05 ч. – 10.50 ч.

Учителска стая

12в

Даниела Тодорова

Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

12г

Мария Николова

Понеделник 14.15 ч. – 15.00 ч.

Учителска стая

Забележка: Посоченият график важи само за учебни дни  

График на консултации с ученици за първи учебен срок на 2017/2018 г.

 

Име

фамилия

Ден и час на провеждане

Място на провеждане

1

Галя

Божилова

Понеделник 12.30 ч.

Учителска стая

2

Таня

Болашикова

Сряда 12.30 ч.

Каб. №25

3

Александра

Велева

Петък 11.30 ч. – 12.15 ч.

Учителска стая

4

Катлин

Златкова

Петък 15.00 ч.

Учителска стая

5

Надя

Янчева

Сряда 12.30 ч. – 13.05 ч.

Каб. №6

6

Таня

Кирчева

Четвъртък 12.30 ч. – 13.05 ч.

Учителска стая

7

Рахили

Василиаду

Понеделник 12.15 ч.

Учителска стая

8

Виолета

Велкова

Сряда 12.30 ч. -13.05 ч.

Учителска стая

9

Илка

Александрова

Сряда 12.30 ч. – 13.05 ч.

Каб. №4

10

Соня

Ботева

Сряда 12.05 – 12.35 ч.

Каб. №2

11

Дарина

Проданова

Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

12

Даниела

Дойчева

Петък 11.30 ч. – 12.05 ч.

Каб. №20

13

Лазарина

Тонева

Четвъртък 12.10 ч. – 12.50 ч.

Каб. №22

14

Мариета

Радилова

Сряда 12.10 ч. – 12.50 ч.

Учителска стая

15

Ваня

Димитрова

Четвъртък 12.10 ч. – 12.45 ч.

Каб. №21

16

Славка

Въчева

Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч.

Каб. №23

17

Жанет

Лазарова

Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч.

Каб. №19

18

Зоя

Костова

Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч.

Каб. №18

19

Пенка

Нацева

Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч.

Каб. №28

20

Милена

Радичева

Вторник 7.30 ч. – 8.10 ч.

Каб. №26

21

Таня

Стоянова

Петък 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

22

Ирина

Чорлова

Петък 12.30 ч. – 13.10 ч.

Каб. №26

23

Адриана

Рашкова

Вторник 12.45 ч. – 13.20 ч.

Каб. №21

24

Анастасия

Патаринска

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч.

Каб. №22

25

Нина

Маркова

Петък 18.30 ч. – 19.10 ч.

Учителска стая

26

Светлана

Ставрева

Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

27

Цветанка

Димитрова

Петък 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

28

Христина

Делибашева

Четвъртък 13.15 ч. – 13.55 ч.

Учителска стая

29

Стоянка

Димитрова

Понеделник 12.30 ч.

Учителска стая

30

Таня

Спахиева

Понеделник 12.30 ч.

Учителска стая

31

Марта

Николова

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая

32

Цветан

Петров

Понеделник 12.40 ч.

Учителска стая

33

Пламена

Асенова

Понеделник 12.30 ч.

Учителска стая

34

Божана

Попова

Сряда 12.30 ч.

Учителска стая

35

Рудиана

Казакова

Четвъртък 12.40 ч. – 13.20 ч.

Учителска стая

36

Теодора

Господинова

Вторник 12.30 ч.

Учителска стая

37

Татяна

Попвасилева

Сряда 12.30 ч.

Учителска стая

38

Кристина

Иванова

Четвъртък 12.30 ч. -13.10 ч.

Учителска стая

39

Ина

Трендафилова

 Понеделник 12.30 ч. - 13.10ч.

Учителска стая

40

Надежда

Дойчинова

Сряда 12.45 ч.

Учителска стая

41

Цветанка

Цветкова

Сряда 12.45 ч.

Учителска стая

42

Гинка

Богоева

Вторник 12.45 ч.

Учителска стая

43

Цанислава

Гаджева

Вторник 12.40 ч.

Учителска стая

44

Пламена

Кирякова

Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч.

Каб. №27А

45

Ирина

Андреева

Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

46

Елеонора

Кръстева

Четвъртък 12.30 ч. -13.15 ч.

Каб. №44

47

Мария

Гиргинова

Петък 12.30 ч. -13.15 ч.

Учителска стая

48

Йоана

Гацова

Понеделник 12.30 ч.

Вторник 12.30 ч.

Петък 12.30 ч.

Учителска стая

49

Ева

Николова

Четвъртък 12.30 ч. -13.10 ч. и

13.30 ч. – 14.10 ч.

Учителска стая

50

Мария

Бауренска

Сряда 12.30 ч.

Учителска стая

51

Яна

Шишкова

Сряда 12.30 ч.

Учителска стая

52

Лъчезара

Николова

Петък 12.30 ч.

Учителска стая

53

Анна

Пешева

Понеделник 15.00 ч.

Учителска стая

54

Даниела

Тодорова

Понеделник 12.30 ч.

Учителска стая

55

Елена

Донева

Понеделник 12.35 ч. -13.15 ч.

Каб. №43

56

Надя

Василева

Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч.

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

57

Вероника

Пенева

Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

58

Ирена

Тошева

Четвъртък 13.15 ч. – 13.55 ч.

Учителска стая

59

Палагия

Карадачка

Сряда 12.35 ч. – 13.15 ч.

Каб. №52

60

Веска

Ядкова

Вторник 11.50 ч. – 12.30 ч.

Каб. №9

61

Петя

Каракирова

Четвъртък 11.50 ч.

Каб. №9

62

Снежина

Стоянова

Понеделнк 12.35 ч. – 13.15 ч.

Каб. №8

63

Йорданка

Тодорова

Петък 12.35 ч. – 13.15 ч.

Каб. №8

64

Мария

Николова

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая

65

Емилиана

Кънева

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая

66

Валентин

Вълков

Петък 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

67

Ася

Богоева

Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч.

Каб. №46

68

Димитрина

Рангелова

Вторник 13.15 ч.

Учителска стая

69

Живка

Тодорова

Вторник 13.15 ч.

Учителска стая

70

Гиргина

Даскалова

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая

71

Марияна

Стоянова

Петък 12.40 ч. – 13.20 ч.

Учителска стая

72

Диана

Николова

Вторник 13.30 ч. – 14.10 ч.

Понеделник 11.50 ч. – 12.30 ч.

Учителска стая

73

Ивелина

Луджева

Понеделник 12.30 ч. – 13.20 ч.

Каб. №51

74

Даниела

Димитрова

Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч.

Каб. №51а

75

Виолета

Тенева

Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

76

Анна

Бикова

Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч.

Учителска стая

77

Ангел

Митов

Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч.

Учителска стая

78

Дарена

Попова

Сряда 13.30 ч. – 14.10 ч.

Каб. музика

79

Валентина

Добрева

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч.

Учителска стая

80

Мария

Симова

Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч.

Ателие по ИИ

81

Жана

Динова

Вторник 11.00 ч. – 11.40 ч.

Ателие по ИИ

82

Наташа

Генинска

Четвъртък 12.30 ч.

Учителска стая

83

Величка

Ганева

Сряда 12.50 ч. – 13.30 ч.

Физк. салон

84

Станка

Маринова

Понеделник 14.20 ч. – 15.00 ч.

Физк. салон

85

Радка

Мишева

Сряда 12.35 ч. – 13.15 ч.

Физк. салон

86

Марта

Ракова

Четвъртък 10.00 ч. – 10.40 ч.

Физк. салон

87

Вихрен

Стоянов

Вторник 14.20 ч.

Физк. салон

88

Диана

Малинова

Сряда 13.15 ч.

Физк. салон

 

Joomla templates by Joomlashine