/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ЗДРАВЕЙТЕ УЧЕНИЦИ

 

Изпълнете следните задачи:

 1.     Свалете файла Zadacha_Excel_7.xlsx

 2.     Като заместите с вашите данни,  преименувайте файла на Zadacha_Excel_7_паралелка_номер в клас.xlsx и го запишете във Вашата папка.

 3.     Отворете файла.

 4.     Заменете навсякъде 2006/2007 с текущата учебна година.

 5.     Заменете автоматично БЕЛ с Български език и литература в целия работен лист.

 6.     Преименувайте работния лист Sheet1  на Оценки.

 7.     Превключете към работния лист Годишен успех.

 8.     Направете връзка между работните листове, така че клетките от колона А на листа Годишен успех да приемат стойностите на клетките с имената учениците от листа Оценки.

 9.     Направете връзки и за успеха на всеки ученик.

 10.           Намерете средния успех за класа.

 11.           Превключете към работния лист „Състезание”.

 12.           В него номерацията е неправилна, а балът не е изчислен. Изчислете бала на всеки ученик, подредете учениците по бал в намаляващ ред . Въведете нова номерация в колона „А”.

 13.           Направете нова колона с име „Преминава в следващ кръг”, след колона „Бал”. В нея с помощта на функция IF, определете кой „преминава” или „не” в следващ кръг. Условието да преминеш е да имаш бал  поне 50.

 14.           Форматирайте таблицата с подходящ цвят и шрифт, както е направено в първите два работни листа.

 15.           Превключете към работния лист „Билети”. В колона „Цена на билета в лева”, пресметнете стойността на билета в лв. Не забравяйте да сложите знака за валута „лв.”

 

Joomla templates by Joomlashine