/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

138 СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”                                                            

Учебно разписание за   трети клас – втори учебен срок – 2017/2018г.

понеделник вторник сряда четвъртък петък

Въчева

II смяна

1. БЕЛ

2. ФВС

3. АЕ - Кирякова

4. БЕЛ

5. ИИ

6. Музика

1. ЧО

2. АЕ-ЗИП- Кирякова

3. Математика

4. ФВС

5. БЕЛ

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС

5. ЧП

6. ЧК

1. АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. Математика

4. ЧО

5. БЕЛ - ЗИП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ДБТ

4. ИИ

5. ФВС-модул-Малинова

Лазарова

II смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. ФВС

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС

5. АЕ

6. ДБТ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧП

4. ФВС

5. АЕ - ЗИП

6. ЧК

1. ЧО

2. Математика

3.ФВС-модул-Стоянов

4. БЕЛ - ЗИП

5. БЕЛ

1. АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. ИИ - Динова

5. ИИ - Динова

Костова

II смяна

1. АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ФВС

6. Музика

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ-ЗИП - Кирякова

4. ЧО

5. ИИ

1. Математика

2. БЕЛ

3. ЧП

4. БЕЛ

5. ФВС

6. ЧК

1. ЧО

2. БЕЛ - ЗИП

3. Математика

4. АЕ - Кирякова

5.ФВС-модул-Малинова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. ДБТ

5. ИИ

Нацева

II смяна

1. ФВС

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. АЕ-ЗИП-Андреева

5. ИИ

 

1. АЕ - Андреева

2. АЕ - Андреева

3. БЕЛ-ЗИП

4. Математика

5. ДБТ

6. ФВС

1. АЕ - Андреева

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ЧО

5. Музика

6. ЧК

1. БЕЛ

2.ФВС-модул-Стоянов

3. Математика

4. ЧП

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. Математика

5. ФВС

Радичева

II смяна

1. АЕ-ЗИП-Андреева

2.ФВС-модул-Малинова

3.ЧО

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6.ИИ

1.БЕЛ

2.ЧП

3.Математика

4.ДБТ

5. ФВС

1.Математика

2. АЕ - Андреева

3.БЕЛ

4.БЕЛ

5. ЧК

6. ФВС

1.БЕЛ-ЗИП

2.Математика

3.Музика

4. АЕ - Андреева

5. АЕ - Андреева

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.ЧО

4.ИИ

5. ФВС

 

138 СУЗИЕ“Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за четвърти клас – втори учебен срок – 20017/20118

понеделник вторник сряда четвъртък петък

4а

I смяна

Стоянова

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС

5.Музика

1. ИИ

2. ИИ

3. БЕЛ

4. ЧО - Велева

5. АЕ-ЗИП-Кирякова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ - Кирякова

5. АЕ - Кирякова

6.ФВС-модул-Стоянов

1. ЧП

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ДБТ

6. ЧК

1. АЕ - Кирякова

2. Математика

3. БЕЛ - ЗИП

4. Музика

5. ФВС

I смяна

Иванова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ

5. ФВС

6. ДБТ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. Музика - Добрева

1. ИИ - Динова

2. ИИ - Динова

3. АЕ

4. Математика

5.ФВС-модул-Стоянов

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО - Велева

4. АЕ

5. ЧК

6. ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ - ЗИП

3. Математика

4. Музика - Добрева

5. АЕ - ЗИП

4в

I смяна

Рашкова

1. AE

2. БЕЛ - ЗИП

3. БЕЛ

4. Математика

5. ФВС

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4.ФВС-модул-Стоянов

5. АЕ

6. Музика - Добрева

1. ЧП

2. АЕ - ЗИП

3. Математика

4. ИИ – Динова

5. ИИ - Динова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧО - Велева

5. ФВС

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ

4. ДБТ

5. Музика - Добрева

4г

I смяна

Патаринска

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ДБТ

6. ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ИИ

4. АЕ-ЗИП-Кирякова

5. ЧО - Велева

1. АЕ - Кирякова

2. Математика

3. БЕЛ

4.ФВС-модул-Стоянов

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ЧП

6. ЧК

1. БЕЛ - ЗИП

2. ФВС

3. Математика

4. АЕ - Кирякова

5. АЕ - Кирякова

 

Учебно разписание за втори клас – втори учебен срок – 20017/20118

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

понеделник вторник сряда четвъртък петък

II смяна

Ботева

1.АЕ/КЕ - Ботева/Пешева

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ИИ - Симова

5. ИИ - Симова

1. Математика

2. ФВС-Малинова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ЧК

1. Математика

2. АЕ

3. БЕЛ

4. Музика - Добрева

5.ФВС-модул-Малинова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика - Добрева

5. ОС

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. ФВС-Малинова

4. АЕ

5. ТП

II смяна

Проданова

1АЕ/КЕ-Проданова/Пешева

2. Математика

3. ФВС - Малинова

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1. ОС

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ТП

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС-модул-Малинова 5. Музика - Добрева

1. АЕ

2. АЕ

3. БЕЛ

4. ФВС - Малинова

5. Музика - Добрева

1. БЕЛ - ИУЧ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. ИИ - Симова

4. ИИ - Симова

II смяна

   Дойчева

1. Математика

2.АЕ/КЕ -Андреева/Пешева

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1.ФВС

2. Математика

3. АЕ - Андреева

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ЧК

1. ФВС

2. Математика

3. ОС

4. БЕЛ

5. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ - Андреева

4. ИИ

5. ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. Музика

4. ФВС-модул-Малинова

2 г

II смяна

Тонева

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3.АЕ/КЕ -Андреева/Пешева

4. Математика

5. ФВС-модул-Малинова

1. АЕ - Кирякова

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. Математика

5. Музика

1. ОС

2. БЕЛ

3. АЕ - Кирякова

4. Музика

5. ИИ

1. ФВС

2. БЕЛ - ИУЧ

3.Математика - ИУЧ

4. ТП

2 д

II смяна

Радилова

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ/К -Андреева/Пешева

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. Математика

3. БЕЛ

4. АЕ - Андреева

5. ЧК

1. Математика

2. ФВС

3. АЕ - Андреева

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС-модул-Малинова

4. ОС

5. ТП

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. ИИ

4. ФВС

5. ИИ

2 е

II смяна

Димитрова

1. Математика

2. АЕ/КЕ-Андреева/Пешева

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. Математика

5. ТП

6. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. ФВС-модул-Малинова

4. ИИ

5. ИИ

1. АЕ - Андреева

2. АЕ - Андреева

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. ОС

2. ФВС

3. Математика - ИУЧ

4. БЕЛ - ИУЧ

                                                                                                                                          

138 СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за първи клас – втори учебен срок – 2017/2018

понеделник вторник сряда четвъртък петък

І смяна

Янчева

1. ФВС

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4.ФВС-модул- Малинова

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ / КЕ

   Янчева/Пешева

4. ИИ

5. ИИ

1. ОС

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ - ИУЧ

5. ТП

1. Математика

2. АЕ / КЕ

   Янчева/Пешева

3. ФВС

4. Музика

І смяна

Кирчева

1. БЕЛ

2. ФВС

3. Математика

4. БЕЛ

5. ЧК

1.ФВС-модул- Малинова

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. Математика

2. АЕ / КЕ

Андреева/Пешева

3. БЕЛ

4. ИИ

5. ИИ

1. ОС

2.БЕЛ - ИУЧ

3. ФВС

4. БЕЛ

5. ТП

1. Математика

2. БЕЛ

3. АЕ / КЕ

   Андреева/Пешева

4. Музика

І смяна

Василиаду

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3. ФВС

4.Математика

5.ЧК

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4.Музика

5.ФВС-модул- Малинова

1.Математика

2. АЕ / КЕ

Кирякова/Пешева

3.БЕЛ

4.ИИ

5.ИИ

1. ФВС

2.БЕЛ

3.БЕЛ

4. ОС

5.Музика

1.БЕЛ-ИУЧ

2.Математика

3. АЕ / КЕ

     Кирякова/Пешева

4. ТП

І смяна

Велкова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ТП

5. ЧК

1. БЕЛ

2.ФВС-модул- Малинова

3. Математика

4. ИИ

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ / КЕ

Андреева/Пешева

4. Математика

5. Музика

1. ОС

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ - ИУЧ

2. АЕ / КЕ

   Андреева/Пешева

3. Математика

4. ФВС

1 д

I смяна

Александрова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ТП

5. ЧК

1. БЕЛ

2. Математика

3.ФВС-модул- Малинова

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ / КЕ

Кирякова /Пешева

4. ИИ

5. ИИ

1. ОС

2. Математика

3. БЕЛ

4. ФВС

5. Музика

1. ФВС

2.   АЕ / КЕ

   Кирякова/Пешева

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Математика

Joomla templates by Joomlashine