/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за първи клас – първи учебен срок – 20018/20119

понеделник вторник сряда четвъртък петък

I смяна

Стоянова

1. БЕЛ - ИУЧ

2. ФВС

3. АЕ

4. ОС

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. Музика

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ТП

5. Музика

1. Математика

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ

4. ФВС-модул

I смяна

Иванова

1. БЕЛ - ИУЧ

2. ОС

3. ФВС-модул

4. АЕ

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. Математика

5. ИИ

1. Математика

2.ФВС

3. БЕЛ

4. ИИ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ

5. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

I смяна

Рашкова

1. БЕЛ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. АЕ

4. ФВС-модул

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. ИИ

1. ОС

2. Математика

3. АЕ

4. Музика

5. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС

 

I смяна

Патаринска

1. ОС

2. ФВС-модул

3. БЕЛ

4. Математика

5. ЧК

 

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ИИ

1. ФВС

2. БЕЛ

3. АЕ

4. Математика

5. ТП

1. ФВС

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5.ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. БЕЛ

3. Музика

4. АЕ

 

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за втори клас – първи учебен срок – 2018/2019

понеделник вторник сряда четвъртък петък

І смяна

Янчева

1. БЕЛ

2. Математика

3. ФВС

4. АЕ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ТП

5. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Музика

5. АЕ-ЗИП

   КЕ–ЗИП

1. Околен свят

2. Математика

3. ФВС

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1. АЕ

2. Математика - ИУЧ

3. ФВС-модул

4. БЕЛ – ИУЧ

5. ИИ

І смяна

Кирчева

1. Музика

2. Математика

3. БЕЛ

4. ТП

5. ФВС-модул

1. БЕЛ

2. АЕ

3. Математика

4. Музика

5. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС

5.АЕ- ЗИП

   КЕ-ЗИП

1. Околен свят

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

1. Математика - ИУЧ

2. БЕЛ – ИУЧ

3. ФВС

4. БЕЛ

5. АЕ

І смяна

Василиаду

1. БЕЛ

2. Математика

3. Музика

4. АЕ

5. АЕ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ТП

5. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4.АЕ-ЗИП

   КЕ-ЗИП

5. ФВС

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Музика

5. ФВС-модул

1. Околен свят

2. ФВС

3. БЕЛ – ИУЧ

4. Математика - ИУЧ

5.ИИ

І смяна

Велкова

1. АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. БЕЛ

5.Музика

1. БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4. ТП

5. ЧК

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.ФВС

4. Математика

5. АЕ-ЗИП

   КЕ-ЗИП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС-модул

5. ОС

1. ФВС

2. БЕЛ-ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4. Музика

5. ИИ

2 д

I смяна

Александрова

1. ФВС

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧК

5. ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ-ЗИП

   КЕ-ЗИП

5. ТП

1. ОС

2. Математика

3. ФВС-модул

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1. АЕ

2. АЕ

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Математика - ИУЧ

5. Музика

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за трети клас – първи учебен срок – 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

понеделник вторник сряда четвъртък петък

I смяна

Ботева

1. БEЛ

2. ЧП

3. АЕ

4. АЕ

5. ФВС

6. ИИ

1. ФВС

2. Математика

3. БЕЛ

4. Музика

5. БЕЛ

6.ТП

1. АЕ

2. Математика

3. ЧО

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. Математика

5. КМ

6. Музика

1. Математика- ИУЧ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. ЧО

4. БЕЛ - ИУЧ

5. ИИ

I смяна

Проданова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧП

4. Математика

5. ИИ

6. ФВС

1. ФВС-модул

2. Математика

3. Музика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ТП

1. АЕ

2. АЕ

3. БЕЛ

4. ЧО

5. Музика

6. ЧК

1. КМ

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС

5. Математика

6. АЕ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4.ЧО

5. ИИ

I смяна

   Дойчева

1. ЧО

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. КМ

5. АЕ

6. АЕ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. ФВС

6. АЕ

1. ЧО

2. БЕЛ

3. Музика

4. Математика

5. ЧК

6. ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. ИИ

6. ФВС

1. БЕЛ – ИУЧ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4. ТП

5. Музика

3 г

I смяна

Тонева

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС

5. КМ

6. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС – модул

4. Математика

5. ЧО

6. ИИ

1.АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ - ИУЧ

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. Музика

5. ФВС

6. ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3.Музика

4. ЧП

5. АЕ

3 д

I смяна

Радилова

1. АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. ФВС

5. ЧП

6. БЕЛ

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ

4. БЕЛ

5. ТП

6. ФВС

1. БЕЛ

2. Математика

3. БЕЛ

4. Музика

5. ЧО

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика - ИУЧ

4. ИИ

5. ИИ

6. КМ

1. ЧО

2. БЕЛ - ИУЧ

3. БЕЛ - ИУЧ

4. . Музика

5. ФВС-модул

3 е

I смяна

Димитрова

1 Музика

2. ЧП

3. АЕ

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. КМ

1. Математика

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. АЕ

6.ТП

1. Музика

2. АЕ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ИИ

6.ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. Математика

5. ФВС

6. ИИ

1. ЧО

2. БЕЛ - ИУЧ

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Математика-ИУЧ

5. ФВС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”                                                            

Учебно разписание за   четвърти клас – първи учебен срок – 2018/2019г.

понеделник вторник сряда четвъртък петък

Въчева

II смяна

1. Математика

2. ФВС - модул

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. ФВС

5. ЧП

6. БЕЛ

1. Математика

2.АЕ – ЗИП

3. ЧО

4. ФВС

5. БЕЛ

1. БЕЛ - ЗИП

2. ЧП

3. АЕ

4. БЕЛ

5. ИИ

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС

4. Математика

5. ДБТ

Лазарова

II смяна

1. ФВС

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. АЕ

6. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. ИИ

1. ЧО

2. Математика

3. АЕ

4. АЕ

5. ФВС-модул

1. ФВС

2. ЧП

3. БЕЛ - ЗИП

4. БЕЛ

5. АЕ – ЗИП

6. ЧК

1. ФВС

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ДБТ

Костова

II смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ФВС

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ

4. ЧП

5. ФВС

6. БЕЛ

1. АЕ – ЗИП

2. Математика

3. ЧО

4. ФВС-модул

5. БЕЛ

1. АЕ

2. АЕ

3. ЧП

4. БЕЛ - ЗИП

5. ФВС

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ДБТ

5. ИИ

Нацева

II смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ИИ

6. ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧП

4. Математика

5. ДБТ

1.ФВС-модул

2. АЕ – ЗИП

3. Математика

4. БЕЛ

5. ЧО

1. АЕ

2. АЕ

3. ФВС

4. ЧП

5. БЕЛ – ЗИП

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ

4. Математика

5. ФВС

Радичева

II смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС

5. Музика

6. ДБТ

1. ФВС

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ЧП

5. Математика

1. АЕ – ЗИП

2. ФВС-модул

3. ЧО

4.Математика

5. БЕЛ

1. Математика

2. ЧП

3. АЕ

4. ФВС

5. БЕЛ - ЗИП

6. ЧК

1. АЕ

2. АЕ

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

Joomla templates by Joomlashine