/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за първи клас – втори учебен срок – 20018/20119

  понеделник вторник сряда четвъртък петък

 

I смяна

Стоянова

1.ФВС-модул-Коцева

2.БЕЛ

3.Околен свят

4.ИИ

5.ЧК

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.АЕ - Кирякова

4.Математика

5.Музика

1.ФВС

2.Математика

3.БЕЛ

4.БЕЛ

5.ИИ

1.Математика

2.ФВС

3.БЕЛ

4.БЕЛ

5.ТП

1.БЕЛ

2. Математика

3.АЕ – Кирякова

4.ИИ

 

I смяна

Иванова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ОС

4. Музика

5.ЧК

1. Математика

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ

5. ИИ

1. БЕЛ

2. Математика

3. ФВС

4. АЕ

5. ТП

1. БЕЛ – ИУЧ

2. Математика

3.ФВС-модул-Коцева

4. Музика

 

I смяна

Рашкова

 

1.АЕ

2.ФВС-модул-Коцева

3.БЕЛ - ИУЧ

4.БЕЛ

5.ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3.ФВС

4. Математика

5.Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5.ИИ

1.Околен свят

2. Математика

3.АЕ

4.ТП

5.Музика

1.ФВС

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

 

I смяна

Патаринска

1. ОС

2. Математика

3.ФВС-модул-Коцева

4. БЕЛ

5.ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ИИ

1. БЕЛ

2. ФВС

3. Математика

4. БЕЛ

5. ИИ

1.ФВС

2. Математика

3. АЕ - Кирякова

4. БЕЛ

5. ТП

1. БЕЛ - ИУЧ

2. БЕЛ

3. Музика

4. АЕ - Кирякова

 

понеделник вторник сряда четвъртък петък

ІI смяна

Янчева

1. АЕ

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3.ФВС-модул-Коцева

4. Математика

5. ЧК

1. БЕЛ

2. Математика

3.КЕ/АЕ-Янчева

4. ТП

5. Музика

1. ОС

2. Математика

3.ФВС

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1.АЕ

2.Математика - ИУЧ

3.БЕЛ - ИУЧ

4.ИИ

5.ИИ

ІI смяна

Кирчева

1.АЕ - Андреева

2. АЕ - Андреева

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС - Мишева

4. Математика

5.ЧК

1. БЕЛ

2. Математика

3.КЕ/АЕ-Андреева

4. ТП

5. Музика

1. ФВС-модул-Коцева

2. Математика

3. ОС

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1. БЕЛ - ИУЧ

2.Математика-ИУЧ

3.ФВС-Мишева

4. ИИ

5. ИИ

ІI смяна

Василиаду

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Музика

4. АЕ – Кирякова

5. АЕ - Кирякова

1. ФВС-модул-Коцева

2. Математика

3.БЕЛ

4. БЕЛ

5.ЧК

1.БЕЛ

2.Математика

3.ФВС

4.КЕ/АЕ-Кирякова

5.ТП

1. Математика

2.БЕЛ

3.БЕЛ

4.ФВС

5.Музика

1. ОС

2. БЕЛ - ИУЧ

3.Математика - ИУЧ

4.ИИ

5.ИИ

IІ смяна

Велкова

1. АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4.ФВС-модул-Коцева

5.ЧК

1.БЕЛ

2. Математика

3.КЕ/АЕ-Кирякова

4. Музика

5. ТП

1. Математика

2. ФВС

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ОС

1. БЕЛ – ИУЧ

2. ФВС

3.Математика - ИУЧ

4. ИИ

5. ИИ

2 д

II смяна

Александрова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ - Кирякова

4. ТП

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧК

5. ФВС-модул-Коцева

1. Математика

2.ФВС

3. БЕЛ

4.КЕ/АЕ-Андреева

5.БЕЛ

1. ОС

2. БЕЛ

3. АЕ - Кирякова

4. Математика

5. ФВС

1. БЕЛ - ИУЧ

2.Математика-ИУЧ

3. ИИ

4. ИИ

5. Музика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

понеделник вторник сряда четвъртък петък

II смяна

Ботева

1. АЕ

2. АЕ

3. Математика

4. БЕЛ

5. ЧП

6. ФВС - Мишева

1.КМ - Василиаду

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС - Мишева

5. Математика

6. ТП

1. Музика - Добрева

2.Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ЧО - Велева

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4.ФВС-модул- Мишева

5. АЕ

6. ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. ИИ

4. ЧО - Велева

5. ФВС - Мишева

II смяна

Проданова

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4. ФВС - Мишева

5. Музика- Добрева

6. ИИ - Тонева

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4. АЕ

5. ФВС - Мишева

6. ИИ - Тонева

1.АЕ

2.АЕ

3.Математика

4. ЧО - Велева

5. БЕЛ

6. ЧК

1.БЕЛ

2. БЕЛ

3.ФВС-модул-Коцева

4. ЧП

5.Математика

6.ТП

1. КМ

2. БЕЛ - ИУЧ

3.Математика - ИУЧ

4. ФВС - Мишева

5. ЧО - Велева

II смяна

   Дойчева

1.ЧО

2.БЕЛ

3. Математика

4. КМ - Василиаду

5. АЕ - Андреева

6. АЕ - Андреева

1. ЧО

2. ФВС - Коцева

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. Тех. и предпр.

1. ФВС - Коцева

2. Математика

3. БЕЛ

4. Музика - Добрева

5. БЕЛ

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4.ИИ

5.ИИ

6. ФВС-модул-Коцева

1. ФВС – Коцева

2. ЧП

3. АЕ - Андреева

4. Математика - ИУЧ

5. БЕЛ - ИУЧ

3 г

II смяна

Тонева

1.ФВС

2.БЕЛ

3.БЕЛ

4. Музика- Добрева

5.Математика

6. КМ - Василиаду

1.ЧО

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ТП

6. ФВС-модул-Коцева

1. ЧО

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. Математика

5. ЧК

6. ФВС

1. АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ФВС

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. ЧП

4. ИИ

5. ИИ

3 д

II смяна

Радилова

1. БЕЛ

2. Математика

3. АЕ - Андреева

4. ЧП

5. ФВС

6. БЕЛ

0. КМ - Василиаду

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧО

5. ФВС

1. Математика

2. ЧО

3. Музика - Добрева

4. ФВС

5. БЕЛ

6.ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. ФВС-модул-Коцева

6. ИИ

1. АЕ - Андреева

2. АЕ - Андреева

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Мат. - ИУЧ

5. ТП

3 е

II смяна

Димитрова

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.ФВС

4.Математика

5. КМ - Василиаду

6.ТП

1. ЧП

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

6. ФВС

1. АЕ – Андреева

2. Музика - Добрева

3. Математика

4. БЕЛ

5. ФВС

6. ЧК

1. ЧО

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС-модул-Коцева

5. Математика

6. ИИ

1.ЧО

2.БЕЛ - ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4. АЕ - Андреева

5. АЕ - Андреева

понеделник вторник сряда четвъртък петък

 

Въчева

I смяна

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4.Музика

5.ДБТ

1.ЧП

2.БЕЛ

3.ИИ

4.АЕ - Кирякова

5.АЕ - Кирякова

1.ЧО

2.БЕЛ

3.БЕЛ

4.Математика

5.ИИ

6.ФВС-модул-Мишева

1.БЕЛ-ЗИП

2.Математика

3.Музика

4.АЕ - Кирякова

5.ФВС

6.ЧК

1. АЕ- ЗИП - Кирякова

2. ФВС

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

Лазарова

I смяна

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС - Коцева

5.АЕ

6. Музика

1.ЧП

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ИИ

1.ЧО

2. АЕ

3. Математика

4. Музика

5.ФВС-модул-Коцева

1. БЕЛ

2. БЕЛ- ЗИП

3. Математика

4. ИИ

5. АЕ-ЗИП

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ

4.ФВС – Коцева

5. ДБТ

Костова

I смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика

5. ФВС

1. АЕ -Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. ЧП

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС-модул-Коцева

5. ЧО

6. ИИ

1. БЕЛ-ЗИП

2. Математика

3. Музика

4. ФВС

5. АЕ - Кирякова

6. ЧК

1. Математика

2. АЕ – ЗИП - Кирякова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ДБТ

Нацева

I смяна

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ДБТ

5. Музика

1. ФВС

2. Математикa

3. БЕЛ

4. АЕ- Андреева

5. БЕЛ

1. БЕЛ

2. Музика

3.ФВС-модул-Коцева

4. Математикa

5. АЕ - Андреева

6. АЕ - Андреева

1. БЕЛ- ЗИП

2. ЧП

3. Математикa

4. ЧК

5.АЕ - Андреева

6.ФВС

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. ИИ

5. ИИ

Радичева

I смяна

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ИИ

5. ИИ

6. ФВС

1. БЕЛ

2. Математика

3. Музика

4. ФВС

5.АЕ - Андреева

6.АЕ - Андреева

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4.АЕ - Андреева

5. ДБТ

1. БЕЛ- ЗИП

2. Математика

3. ЧП

4. АЕ - Андреева

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧО

4. Музика

5.ФВС – модул - Коцева

Joomla templates by Joomlashine