/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Работно време 7.30 – 19.15 часа
телефон за връзка с медицинските сестри

                           0885135876

Медицинските сестри в училище осъществяват:

 • Контрол на текущото хигиенно състояние на училището.
 • Контрол на паразитни заболявания - ежемесечен и по сигнал.
 • Профилактични мерки, свързани с възникване на извънредни обстоятелства.
 • Профилактични и противоепидемични мерки при възникване на инфекциозни заболявания.
 • Контрол на имунизационния статус на учениците
 • Контрол на медицински бележки за отсъствие от училище.
 • Участие в здравното образование на ученици и учители
 • Лекарска подготовка на ученици за оказване на първа помощ.
 • Участие в съставянето на седмичното меню за хранене. Контрол на вида и срока на годност на предлаганите храни.
 • Оказване на долекарска помощ, при спешни и неотложни състояния на учениците.
 • Медицински контрол на часовете по физическо възпитание и освобождаване от физкултура на учениците с хронични заболявания.
 • Медицинска подготовка на ученици за оказване на първа помощ.
 • Зареждане на медицинския шкаф с медикаменти и консумативи.
 • Събиране на ЛЗПК ; анализ на здравословното състояние на учениците ; изготвяне на здравни досиета; диспансерно наблюдение; водене на отчетни форми по изискване на МО.
Joomla templates by Joomlashine