/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017” по следните обособени позиции: Обособена Позиция 1: „Доставка на 40 броя крайни устройства - лаптопи“; Обособена Позиция 2: „Доставка на 8 броя високоскоростни Wi Fi рутери, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, доставка на 10 броя лицензи за софтуер за управление на класна стая – да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook

 

Публична покана
Съобщение до медиите

 Вътрешни правила

 Документация

Приложения

Решение

Протокол

 

 

Joomla templates by Joomlashine