/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА (ТИП WIFI) ПО НП „ИКТ В СИСТИМАТА НА ПРЕДУЧЕЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВА

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“ обявява процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.

Задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика Проекти и програми“ – Национални програми 2018 – Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018г.

                                                                                  Директор:  Магдалена Кръстева

Лице за контакт:  Катлин Златкова – 0882974299

Joomla templates by Joomlashine