/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Empowerment in ICT Skills, St Julian’s, Malta

Яна Шишковаучител по китайски език

Лиляна Дянкова – учител по японски език

 

  Проект Европейското училище - език, стандарти, управление, предизвикателства

  № 2014-1-BG01-KA101-000259

  01.06.2014г. - 31.08.2015г

  ПРОЕКТЪТ е получил финансиране от Общността

 

 Публикацията отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

Joomla templates by Joomlashine