/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Обучение  използване на Google cloud

- СъздаваненаакаунтвGmail: …………….@gmail.com;

- ИзползваненаDropboxзасъхраняваненафайловеонлайн (2  Gbбезплатнопространство);

- СъздаваненаклиповеифилмиспрограматаWindows Live Movie Maker:

       - сваляненаклиповеотинтернетсaTube Catcher, присвалянетоследвадасеизбираформатMp4;

       - създаваненаанимиранклипсPowtoon: http://www.powtoon.com/tutorial/learn_basics/

       - създаваненавидеоотцялмониторилипрозорец (напримерWordфайл) сBluebarry:

http://www.bbsoftware.co.uk/movies.aspx?name=HowToRecordv3&app=FBExpress5&rid=0

 

Възможностите на Google cloud

- записназвуксAudacity:

http://www.fosshub.com/Audacity.html/audacity-win-2.1.0.exe

задазапишемзвуковияфайлвMp3, използвамеLAME for Audacity: https://www.youtube.com/watch?v=99uOkzzLbHE

 - Създаваненаблог:

       - вGoogle cloud:         www.blogger.com

       - извънGoogle cloud:     https://wordpress.com 

       Личенблог:               http://china.edax.org 

- Създаваненасайтсготовтемплейт:

Личенсайт: https://sites.google.com/site/kitajskataparalelka20132018/ 

- Екстризасайт:

       - качваненаснимки: https://picasaweb.google.com/home

       - аватар:                http://voki.com/

       - таблозасъобщения:        http://linoit.com

http://linoit.com/users/linoit-com/canvases/How%20to%20lino

 

 

 

 

 

Hot Potatoes

)     JCloseупражненияспропуснатидумиивъзможностзазалаганенаподсказкаилисиноним;

2)   JMatchупражнениязасвързваненадумиотразличниколонкиспадащоменю;

3)   JQuizупражнениезадефиниция, можедасеизбираотняколковарианта; можедасеоставипразномястозаединственотговоридр.;

4)   JCross кръстословица;

5)   JMix разбърканиизречениясвариантвупражнениетозаизборотняколкоразбърканииопределяненаправилнотоилисдаденидуми, коитодасеподредятвправилноизречение.

 

www.etprofessional.com

www.macmillandictionary.com/resourcenew.htm

www.britishcouncil.org/languageassistant-teaching-tips-cartoons-comics.htm

www.onestopenglish.com

www.insideout.net

www.wordspy.com/topwords.asp

www.cia.gov

www.teachingenglish.org.uk

www.developingteachers.com

www.eslbase.com

www.puzzlemaker.discoveryeducation.com

www.communication4all.co.uk/http/iwb%20resources.htm  

www.iwb.org.uk

 

Joomla templates by Joomlashine