/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Курс  Effective classroom practice в Oxford House College в Лондон от 15.07. до 26.07.2019г.

Рудиана Казакова – учител по английски език

rudi

rudi1

rudi2

rudi3

rudi4

 

Проект “Ефективна езикова практика и дигитална креативност

2019-1-BG01-KA101 061902

01.06.2019г. - 31.05.2020г

ПРОЕКТЪТ е получил финансиране от Съюза

Публикацията отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

eu flag co funded pos rgb right
Joomla templates by Joomlashine