/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

Курс Learning Fun and Games Methodology for Primary Teachers, организиран от ETI, Малта от 29.07 до 02.08.2019г.

Адриана Рашкова – начален учител


rashkova

rashkova1

rashkova3

Проект “Ефективна езикова практика и дигитална креативност

2019-1-BG01-KA101 061902

01.06.2019г. - 31.05.2020г

ПРОЕКТЪТ е получил финансиране от Съюза

Публикацията отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

eu flag co funded pos rgb right
Joomla templates by Joomlashine