/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

  1. ГРАФИК за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ на ученици от VIII-XI клас, обучавани в дневна форма на обучение през сесия м. септември 2021 г.- втора редовна поправителна сесия за 2020-2021 учебна година, както следва: 

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет

Време и място за проверка на изпитните

работи

Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1

07.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.26

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10 клас

07.09.2021 г.,

учителска стая

08.09.2021 г.

каб.30

2

08.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.26

Китайски език- ЗУЧ за 10 клас 

08.09.2021 г.,

учителска стая

09.09.2021 г. каб.30
3

09.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.26

Китайски език- ИУЧ за 10 клас

09.09.2021 г.,

учителска стая

10.09.2021 г. каб.30

 

  1. ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити на ученици от X клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия м. септември 2021 г.- втора редовна поправителна сесия за 2020-2021 учебна година, както следва: 

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет

Време и място за проверка на изпитните

работи

Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1

02.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Философия- ЗУЧ за 10 клас

02.09.2021 г.,

учителска стая

03.09.2021 г.

каб.30

2

03.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗУЧ за 10 клас

03.09.2021 г.,

учителска стая

07.09.2021 г.

каб.30

3

07.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10 клас

07.09.2021 г.,

учителска стая

08.09.2021 г.

каб.30

4

08.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Китайски език- ЗУЧ за 10 клас 

08.09.2021 г.,

учителска стая

09.09.2021 г. каб.30
5

09.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Китайски език- ИУЧ за 10 клас

09.09.2021 г.,

учителска стая

10.09.2021 г. каб.30
6

13.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 10 клас 13.09.2021 г., учителска стая 14.09.2021 г. каб.30
7

14.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Математика - ИУЧ за 10 клас

14.09.2021 г.,

учителска стая

14.09.2021 г. каб.30
  1. ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити на ученици от XI клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия м. септември 2021 г- втора редовна поправителна сесия за 2020-2021 учебна година, както следва: 

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет

Време и място за проверка на изпитните

работи

Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1

01.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 1- Езикът и обществото- за 11 клас

01.09.2021 г.,

учителска стая

02.09.2021 г.

каб.30

2

01.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 3- Диалогични прочити- за 11 клас

01.09.2021 г.,

учителска стая

02.09.2021 г.

каб.30

3

01.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 4- Критическо четене- за 11 клас

01.09.2021 г.,

учителска стая

02.09.2021 г.

каб.30

4

02.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Български език и литература- ИУЧ-ПП- модул 2- Езикови употреби- за 11 клас

02.09.2021 г.,

учителска стая

03.09.2021 г.

каб.30

5

02.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Гражданско образование- ЗУЧ за 11 клас

02.09.2021 г.,

учителска стая

03.09.2021 г.

каб.30

6

02.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ИУЧ- ПП- Модул: Клетката- елементарна биологична система- за 11 клас

02.09.2021 г.,

учителска стая

03.09.2021 г.

каб.30

7

03.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ИУЧ- ПП- Модул: Многоклетъчна организация на биологичните системи- за 11 клас

03.09.2021 г.,

учителска стая

07.09.2021 г.

каб.30

8

03.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ИУЧ- ПП- Модул: Екология и опазване на биоразнообразието- за 11 клас

03.09.2021 г.,

учителска стая

07.09.2021 г.

каб.30

9

07.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Английски език- ЗУЧ за 11 клас

07.09.2021 г.,

учителска стая

08.09.2021 г.

каб.30

10

07.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 1- Устно общуване- за 11 клас

07.09.2021 г.,

учителска стая

08.09.2021 г.

каб.30

11

08.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 2- Писмено общуване- за 11 клас

08.09.2021 г.,

учителска стая

09.09.2021 г.

каб.30

12

08.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 3- Езикът чрез литературата- за 11 клас

08.09.2021 г.,

учителска стая

09.09.2021 г.

каб.30

13

09.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 4- Култура и междукултурно общуване- за 11 клас

09.09.2021 г.,

учителска стая

10.09.2021 г.

каб.30

14

09.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ-ПП- модул 5- Практическа английска граматика- за 11 клас

09.09.2021 г.,

учителска стая

10.09.2021 г.

каб.30

15

10.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Немски език- ЗУЧ за 11 клас

10.09.2021 г.,

учителска стая

13.09.2021 г.

каб.30

16

10.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 1- Устно общуване- за 11 клас

10.09.2021 г.,

учителска стая

13.09.2021 г.

каб.30

17

13.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 2- Писмено общуване- за 11 клас

13.09.2021 г.,

учителска стая

14.09.2021 г.

каб.30

18

13.09.2021 г. 13:30 ч.

каб.12

Немски език- ИУЧ-ПП- модул 3- Граматични практики- за 11 клас

13.09.2021 г.,

учителска стая

14.09.2021 г.

каб.30

19

14.09.2021 г. 09:30 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 11 клас

14.09.2021 г.,

учителска стая

14.09.2021 г.

каб.30

Joomla templates by Joomlashine