/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

        138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”   

гр. София, 1113, р-н „Слатина“ ,ул.”А. Нобел  ” №3,

тел. 02/872 06 27,  02/872 39 17,  02/872 05 37

ПРОТОКОЛ

за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване в 138.СУЗИЕ“Проф. Васил Златарски“ за учебната 2021/2022 година

 

На основание на заповед N:РД 18-2777/02.09.2021г. на директора на 138.СУЗИЕ“Проф.Васил Златарски“ за определяне на комисия за организиране попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване в 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ за учебната 2021/2022 година, извърши класирането на учениците, подали заявления, спазвайки начин на балообразуване и профил, както следва:

 

Профил „Чужди езици“ – китайски език

  1. Е.Б.И. – 345,50 т. - приета

  2. К.В.Г. – 293,75 т.

  3. К.К.В. – 285,75 т.

  4. Б.Н.Т. – 172 т.

Председател: Катлин Златкова

Членове: 1. Галя Божилова

                  2. Веска Ядкова

Joomla templates by Joomlashine