/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

О Т Ч Е Т

На Сдружение Училищното настоятелство към 138 СУЗИЕ”Проф.Васил Златарски”

Към 01.01.2018г.

 

Към 01.01.2017 г налични пари събрани в банковата сметка имаше 23577 лева.

За изминалия период са направени следните разходи:

200 лева – счетоводни услуги/ за 2017 /

19365 лева – РУМЕНЕКС ООД /Пожароизвестителна система/

1860 лева – Корона сървис ЕООД / система за контрол на достъпа/

След постъпили дарения и спонсорство от родители и направените разходи, съгласно договори и приложени първични счетоводни документи към 31.12.2017 год. Настоятелството разполага с 15469 лева.

Joomla templates by Joomlashine