/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 
II клас - 3 места
 
VI клас - 3 места
 
X клас - 2 места - профил "Чужди езици", интензивно изучаване на КитЕ и АЕ
 
XII клас - 5 места - профил "Чужди езици", интензивно изучаване на КитЕ и АЕ
 
XII клас - 1 място - профил "Чужди езици", интензивно изучаване на ЯЕ и АЕ
 
V клас - 6 места - интензивно изучаване на математика
 
Класирани ученици
   
ВХОДЯЩ №
1 1617-2819
2 1620-2822
3 1630-2832
4 1614-2816
5 1629-2831
6 1627-2829
 

Прием в паралелки с ИУЧ математика

Общият резултат, въз основа на който се извършва класирането на  учениците и записването им в паралелките с разширено изучаване на математика, се пресмята по формулата R:

 Screenshot 20210628 180231

R1 – брой точки, получени от ученика в Общинския кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R2 – брой точки, получени от ученика в Областния кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R3  – брой точки, получени от ученика на НМС “Европейско Кенгуру”, а 100 е максималният брой точки;

R4 – брой точки, получени от ученика на НВО по математика, а 50 е максималният брой точки.

В класирането могат да участват ученици, които не са се явявали през годината на  някое от състезанията. В този случай резултатът им за съответното състезание ще бъде 0.

Резултатите от  Олимпиадата по математика и от НМС “Европейско Кенгуру” за учениците, които не са се явили на тези състезания в 138.СУЗИЕ, се удостоверяват с представяне на служебна бележка с вписан резултат от училището, където е било проведено съответното състезание. 

Joomla templates by Joomlashine