/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

С оглед на настоящата ситуация, моля да следите редовно сайта за актуална информация.

 

 Информация за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование - otvori

 

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите - otvori

График 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба No 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование - otvori

 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за 2022 г. - otvori

Прием в 8.ми клас през учебната 2020-2021 г. - otvori

 

ПРОФИЛИotvori

7klas

 

ИЗ ЖИВОТА НА КИТАЙСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

procheti

 

Представяне на японските паралелки

Представяне на китайските паралелки

 
Joomla templates by Joomlashine