/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

График на дейностите по сформиране на

паралелки за 5. клас

2021/2022 учебна година

Подаване на декларации от учениците в 4. клас на 138.СУЗИЕ     за избираеми учебни часове до 30.06. 2021 г.
Обявяване на новосформираните паралелките за 5 клас по електронния дневник. 15.07.2021 г.
Обявяване на свободни места 16.07.2021 г.
Подаване на заявления от външни ученици /при обявени свободни места/

от 19.07.2021 г.   до 21.07.2021 г.

Обявяване на списък с приетите външни ученици по входящ номер 23.07.2021 г. - 17.00 ч.
Записване на приетите външни учениците 26.07.2021 г. - 27.07.2021 г.

Записването на учениците от други училища се извършва с оригиналното удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Презентация 5 клас 1 page 0001

Презентация 5 клас 1 page 0002

Презентация 5 клас 1 page 0003

 

 
Класирани ученици
   
ВХОДЯЩ №
1 1617-2819
2 1620-2822
3 1630-2832
4 1614-2816
5 1629-2831
6 1627-2829

Прием в паралелки с ИУЧ математика

Общият резултат, въз основа на който се извършва класирането на  учениците и записването им в паралелките с разширено изучаване на математика, се пресмята по формулата R:

 Screenshot 20210628 180231

R1 – брой точки, получени от ученика в Общинския кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R2 – брой точки, получени от ученика в Областния кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R3  – брой точки, получени от ученика на НМС “Европейско Кенгуру”, а 100 е максималният брой точки;

R4 – брой точки, получени от ученика на НВО по математика, а 50 е максималният брой точки.

В класирането могат да участват ученици, които не са се явявали през годината на  някое от състезанията. В този случай резултатът им за съответното състезание ще бъде 0.

Резултатите от  Олимпиадата по математика и от НМС “Европейско Кенгуру” за учениците, които не са се явили на тези състезания в 138.СУЗИЕ, се удостоверяват с представяне на служебна бележка с вписан резултат от училището, където е било проведено съответното състезание. 

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

procheti

 

 

Joomla templates by Joomlashine