/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

oud

В периода от 06.01.2020 г. до 12.06.2020 г. бяха проведени общо 31 занятия, от които 8 присъствени и 23 онлайн. Дистанционните занятия се проведоха във виртуална класна стая в Google Classroom  и осъществена видео връзка чрез Meet.Участниците бяха 20 деца от 1 и 4 клас.

Клубът имаше задача учениците:

  • да развият базови дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на    бързи промени, свързани с дигитализацията.
  • да развият познавателната активност.
  • да придобият знания за работа в областта на компютрите, компютърните технологии, интернет.
  • да доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация.
  • да придобият и умения и знания за изработване на изображения ссс различни програми – Paint, Paint 3D, Tux Paint.
  • да придобият умения за общуване, спазване на етични правила и запознаване с опасностите в интернет пространството.

Поставените цели бяха изпълнени и достигнати.

Финална презентация - oud2

 

Дата:23.06.2020 г.    

Joomla templates by Joomlashine