oud

В периода от 06.01.2020 г. до 12.06.2020 г. бяха проведени общо 31 занятия, от които 8 присъствени и 23 онлайн. Дистанционните занятия се проведоха във виртуална класна стая в Google Classroom  и осъществена видео връзка чрез Meet.Участниците бяха 20 деца от 1 и 4 клас.

Клубът имаше задача учениците:

Поставените цели бяха изпълнени и достигнати.

Финална презентация - oud2

 

Дата:23.06.2020 г.