БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

На 08.09.2014 екипът, състоящ се от учениците от 9 клас: 1. Любослав Гергов; 2. Иван Андонов; 3.Мария Стоянова; 4.Александър Димитров; 5. Преслава Димова и техният ръководител Теодора Господинова участваха в Младежката среща на върха по въпросите на пътната безопасност, където получиха награди и грамоти за техните инициативи и се класираха на трето място сред екипи от цялата страна.

На 09.09.2014г. присъствахме на семинар в рамките на Европейската харта за пътна безопасност, представяйки отново училището и нашите дейности, свързани с безопасното движение по пътищата.  

 

С инициативите участвахме и в международното състезание, организирано от Рено – „Your ideas, your initiatives”, където станахме финалисти и получихме 4-та награда. Състезавахме се със страни от цял свят. Повече за състезанието и нашето участие на: http://your-initiatives.safety-mobility-for-all.com/school-story/road-infrastructure-prevention-accidents

Международният проект Уour ideas – Your initiatives (Вашите идеи, вашите инициативи) е свързан с мрежа от училища от целия свят, ангажирани за постигане на промени в тяхната общност по отношение на безопасността на движението по пътищата и мобилността. Уour ideas – Your initiatives International Challenge се организира с подкрепата на „Рено“ (Renault), които подкрепят инициативата на ООН за Десетилетие за действие в областта на сигурността по пътищата и изпълняват международна програма за безопасност по пътищата в 35 страни от 2000 г. насам. 138-о СОУ „Проф. д-р Васил Златарски”, като единственото българско училище подписало Европейската харта за пътна безопасност, се присъедини към проекта и международната мрежа от училища.

 

 

 

 

 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”  отбеляза  Деня на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия

С резолюция на Общото Събрание на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2014 година този ден е 16 ноември.

На 12.11.2014г. 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”  организира и проведе Ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. Всички ученици бяха запознати с кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание; слушаха радиопредаване, беше организирана изложба с рисунки по темата и бяха поставени информационни табла в училище.   Във фоайето на 1 етаж на голям екран се прожектираха видеофилми и видеоклипове, така че вниманието да бъде насочено не само към учениците, но и към техните родители. Също така бяха раздадени брошури с информация за предпазните колани и съвети за безопасно превозване на деца.

Децата от 1 до 4 клас в часовете по английски език научиха песничка по темата „Stop, LookandListen”. Към нея те гледаха и видеоклип. 

Ученици от 8 а клас с класен ръководител Теодора Господинова бяха на гости на учениците от 1-4  клас. Осмокласниците бяха подготвили презентации и други материали, за да обучат по-малките си съученици на безопасно движение по улиците. Големи и малки ученици проведоха беседа-разговор, в който учениците споделиха случаи на пътнотранспортни произшествия, на които са били свидетели или са били участници в тях. Също така в рамките на часа се дискутира какво трябва да бъде поведението на учениците на пътя и колко са важни предпазните колани когато се возим в автомобила. Всички ученици бяха категорични, че ще се включват в кампании за безопасно движение и занапред и ще спазват правилата за безопасно движение. А големите поставиха задачи на по-малките, така че вече те също да могат да обучават техни връстници, както и да бъдат коректори на своите родители.

138 СОУ „Проф. Васил Златарски”  е с традиции в обучението и възпитанието на младите хора в отговорно поведение и култура на движението по пътищата. Тази политика обхваща всички свързани с учебния процес лица – ученици, родители и преподаватели.  Ние осъзнахме, че младите хора са ресурс и могат да допринесат много за решаване на проблемите с пътната безопасност.

 

 

 

 

\