Програма : Учене през целия живот

Училищен проект : многостранни партньорства

Училище координатор: Швеция

Училища партньори: Португалия, Румъния, Италия, България, Гърция Турция

 

ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО

Да намерим баланса!

Целта на проект е да окаже дългосрочно въздействие върху психическото и физическо здраве на нашите ученици, техният начин на мислене и бъдещи житейски избори, включвайки активно родители, педагогически екип и местната общност.

Партньорството се фокусира върху четири основни области:

1)  Здравето в психически аспект – продължителният стрес и нарастващите социални изисквания (тежка учебна програма, намиране на работа, изкарване на пари, натиск от страна на семейството за добри резултати в училище, личен живот, изисквания от страна на връстниците) може да имат огромен негативен ефект върху училищните постижения на юношите и много от тях решават да напуснат училище преждевременно.

2)  Здравето във физически аспект – тревожни статистически резултати относно увеличаващия се брой хора с наднормено тегло в ЕС, дължащо се на некачествена храна и недостатъчна физическа активност, също и проблеми, свързани с гладуване (булимия и анорексия) с цел вписване в модните стандарти. За да бъдат реализирани целите тук, бяха организирани физически активности от  училищата партньори и по време на проектните срещи.

3)  Здравето като избор на храна – от своя страна, изборът на храна е определен от някои фактори: домашно приготвената храна е заменена от бързото хранене; прекомерно хранене – културна традиция, бедност – продукти, богати на въглехидрати.

4)  Здравето в практически аспект – как работят училищата партньори за подобряването на психическото и физическо здраве на своите ученици и персонал (проблеми на училищния мениджмънт). Има ли подкрепа от обществеността?

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNSYcOsgf3c&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=I9IGNb01UJk&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=PVpTDZxhtMk&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=mDUsLMWNhFA&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=vyngsq0VxOQ&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=fc1G8aTGjx0&feature=em-share_video_user