/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Конспект по история

Ново време – 9 - 10 езиков клас

 

1. Промяната. Европа в навечерието на Новото време

2. Великите географски открития

3. Реформацията

4.Контрареформация

5. Държавата – това съм аз. Абсолютизмът

6. Османската империя  ХV – ХVІІ

7. Северната империя. Русия   ХV – ХVІІІ в.

8. Нидерландската революция.

9. Английската революция

10. Идеите на Просвещението

11. Създаване на САЩ

12. Причини за Великата френска революция. Избухване и развитие на френската революция

13. От монархия към република във Франция

14. Европа под звездата на Наполеон

15. Един неспокоен мир

16. Европейските политически модели

17. Индустриалната революция

18. Европа в пламъците на революцията

19. Източен въпрос

20. Европеизация на Османската империя

21. Пробуждането на българите

22. Духовната независимост на българите

23. Нови граници в Европа

24. Гражданската война в САЩ

25. Националноосвободително движение на българите

26. Съюзи и раздори в голямата политика

27. Машините променят света

28. Уредба на Княжество България

29. Балкански войни

 

Конспект

по история за 9 езиков клас – Средновековие

 

 

1. Християнската религия и църква през І – ІV век

2. Великото пресление на народите и установяването на варварите в Европа

3. Българското ханство през VІІІ – ІХ век

4. Каролингската империя

6. Българската държава в християнското семейства на народите 

7. Завоюването на Българското царство

8.Средновековното общество в Западна Европа. Феодална система

9. Норманското завладяване на Англия

10. Политически промени в Централна и Източна Европа

11. Свещената Римска империя                

12.Кръстоносните походи

13. Кралство Франция по пътя на централизацията (Х – ХІІІ)

14. Православните страни в Източна Европа

15. Франция и Англия – съсловни монархии

16. Европейските държави в търсене на собстван облик

17. Българската държава от възход към политически упадък

18. Покоряване на Европейския югоизток от османците

19. Европейският запад между Средновековието и Новото време

 

 

Конспект

по история за 11 езиков клас

 

1.    Световната икономика (1919 – 1939)

2.    САЩ (1919 – 1939)

3.    Италия и раждането на фашизма

4.    Германия (1919 – 1939)

5.    Русия и СССР (1917 – 1939)

6.    Тоталитарните диктатури – белези и проявления

7.    Държавите в Централна Европа (1919- 1939)

8.    Балканите (1919 – 1939)

9.    България в периода между двете световни войни

10.                      Световната дипломация през 30-те години на ХХ век

11.                      Начало и ход на Втората световна война (1939 – 1943)

12.                      Краят на Втората световна война (1943 – 1945)

13.                      Студената война .

14.                      Франция след 1945

15.                      САЩ след 1945 г.

16.                      ФРГ и Италия след 1945 г

17.                      СССР (1945 – 1989)

18.                      „Другата Европа”. Социализмът на съпротивата

19.                      Балканите и Студената война

20.                      България след 1945 г.

21.                      Китай след 1945 г.

22.                      Рухването на Берлинската стена

 

 

Конспект

по история за ХІ - ХІІ езиков клас

 

 

1.    Създаване и укрепване на българската държава

2.    Териториално разширение и централизация на българската държава през първ. пол. на ІХ век

3.    Покръстването на българите

4.    Териториално разширение и могъщество на България при управлението на цар Симеон (893 – 917)

5.    Българската държава при приемниците на Симеон. Самуилова България

6.    Българските земи под византийска власт

7.    Въстановяване на българската държава. Въстание на Асен и Петър и първи стъпки в държавното строителство (1185 – 1196)

8.    Управление на цар Калоян (1197 – 1207)

9.    Могъщество на българската държава при управлението на цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241)

10.                      Падане на България под османско владичество

11.                      Българските земи под османска власт (ХV – ХVІІ)

12.                      Антиосманска съпротива през ХV – ХVІІ век

13.                      Българската култура през ХV – ХVІІ век

14.                      Начало на Българското възраждане. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

15.                      Движение за новобългарска просвета и култура през Възраждането

16.                      Църковнонационално движение през Възраждането

17.                      Начало на организирано националноосвободително движение. Г. С. Раковски

18.                      Създаване и дейност на БРЦК. Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев

19.                      Априлско въстание (1876)

20.                      Руско-турска освободителна война (1877 – 1878)

21.                      Първи стъпки в изграждането на Княжество България

22.                      Съединението и неговата защита (1885 – 1886)

23.                      България в годините на управление на Стефан Стамболов и Константин Стоилов (1887 – 1899)

24.                      Признаване на Българската независимост (1908)

25.                      Балкански войни (1912 – 1923)

26.                      България и Първата световна война (1914 – 1918)

27.                      Управление на БЗНС (1918 – 1923)

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine