Онлайн обучението има две страни: положителни и негативни. Част от учениците са отговорни към поставените задачи и показват отлични резултати. При презентирането по определена тема проличават компетентностите по различните предмети, български език, информационни технологии, география и история.
Благодаря на учениците за споделените прекрасни пътешествия!
г- жа Живка Владова
 
Proekt milena
 
mo       mp1dp1 nd
 
bm    dpp
   ema