/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Ученици от 138 СУЗИЕ участваха през учебната 2018 – 2019 г. в международен проект на ASEF Class network на Фондация Азия-Европа ASEF project „TEENS ACTIONS FOR CHANGES  (2019)“ В проекта се включиха ученици на възраст между 12 18 години  и учители от училища в Европа и Азия, които се обединиха за да подкрепят глобалните цели за устойчива развитие. Възприемайки подход основан на правата на човека и Парижкото споразумение за изменението на климата, този проект цели да помогне на младите хора да намерят вдъхновение, достъп и обмен на информация, идентифициране на проблеми, участие и предприемане на действия за решаване на тези глобални проблеми и подобряване на техните местни общности. Като цяло проектът е свързан с това да се даде възможност на участниците да развият съвместни компетенциии  креативно мислене и предприемачески умения за цял живот.

Zlatna nagrada ot ASEF Teens actions for change

Joomla templates by Joomlashine