/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

В ресурсите във файл prot_A-2016.xls разполагате с протокола от националния кръг на олимпиадата по информатика през 2016 г. Учениците са представени с фиктивни номера. Изгответе документ, който представя информация за постиженията на учениците. Документът да отговаря на следните изисквания:

 1. Страницата да бъде: 
 • с размер A4;
 • портретна ориентация;
 • полета: отляво и отдясно – 2 см, отгоре и отдолу – 2 см.
 1. Заглавието „Постижения на олимпиадата по информатика“ да бъде в началото на документа и да бъде:
 • центрирано;
 • с разстояние след него 12 pt;
 • с шрифт Georgia, размер 18 pt, получерно.
 1. Запишете заглавие на първия абзац на документа „Училища с най-високи постижения“, което да бъде:
 • центрирано;
 • с разстояние преди и след него 6 pt;
 • форматирано с шрифт Calibri, 14 pt, получерно.
 1. Класирайте училищата в намаляващ ред според броя на учениците от съответното училище, получили над 100 т. общо от двата състезателни дни. При равен брой на учениците училищата се подреждат по азбучен ред на наименованията им. Класацията на училищата представете в документа под заглавието на първия абзац като номериран списък, включващ наименованието на съответното училище и града.
 2. Списъкът да бъде:
 • ляво подравнен;
 • с разстояние между редовете – 1,5 pt;
 • с шрифт Calibri, 12 pt.
 1. Създайте диаграма, показваща съотношението между броя на участниците от град Варна  с над 100 т. спрямо общия брой на участници с такъв резултат. Поставете заглавие "Съотношение на броя на участниците от Варна към общия брой“ и задайте да се показва процентното съотношение.
 2. Поставете диаграмата в документа след номерирания списък. Диаграмата да бъде:
 • центрирана;
 • с рамка;
 • със заглавие, разположено отгоре.
 1. В документа, след диаграмата,  центрирано поставете таблица със заглавие „Ученици от XII клас, получили отлични оценки на олимпиадата по информатика“. Заглавната част на таблицата да е оформена по следния начин:
Ученици от XII клас, получили отлични оценки на олимпиадата по информатика
 №  Фиктивен номер на  ученик  Училище  Град   Оценка

9. Редовете в таблицата да съответстват на броя на учениците от XII клас с отлични оценки. Текстът във всички колони да е ляво подравнен, а редовете да са с фон с редуващи се два цвята.

Запишете документа във файл в pdf формат с име NOI-A-2016 и го изпратете чрез системата за оценяване.

Joomla templates by Joomlashine