/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”                                                            

Учебно разписание за   първи клас – втори учебен срок – 2019/2020г.

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1 а

Въчева

I смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. AE- ИУЧ - Кирякова

4. Математика

5.ЧК

1. Математика

2. ФВС - с

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС – модул - с

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика

4. ИИ

5. Музика

1. Околен свят

2. АЕ – ИУЧ - Кирякова

3. ТП

4. ФВС - с

1 б

Лазарова

I смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС - с

4. Математика

5. ЧК

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Музика

5. ИИ

1. АЕ - ИУЧ

2. ФВС – модул - Коцева

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Музика

5. ИИ

1. АЕ

2. Околен свят

3. ФВС - с

4. ТП

1 в

Костова

I смяна

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ-ИУЧ - Кирякова

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС - с

4. Математика

5. Музика

1. ФВС – модул - Коцева

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ

1. БЕЛ

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика

4. Музика

5. ИИ

1. АЕ - Кирякова

2. ФВС - с

3. Околен свят

4. ТП

1 г

Нацева

I смяна

1. АЕ-ИУЧ- Андреева 2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС - с

5. ЧК

1. Математика

2. АЕ-ИУЧ - Андреева

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС – модул - Коцева

4. Математика

5. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ - ИУЧ

3.ФВС - с

4. Математика

5. Музика

1. Околен свят

2. Математика

3. ИИ

4. ИИ

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за втори клас – втори учебен срок – 20019/2020

  понеделник вторник сряда четвъртък петък

 

2 а

II смяна

Стоянова

1. ФВС - с

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ-ИУЧ-Кирякова

4. Математика

5. ЧК

1.АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

1. Околен свят

2. Математика

3. БЕЛ

4. ФВС - с

5. Музика

1.ФВС-модул-Коцева-с

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4. ИИ

5. ИИ

 

2 б

II смяна

Иванова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Музика - Добрева

5. Околен свят

1.ФВС-модул-Коцева

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ЧК

1.ФВС –с / + 3д/

2. Математика

3.Музика - Добрева

4. БЕЛ

5. АЕ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ФВС - с

4. АЕ

5. ТП

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. АЕ - ИУЧ

4. ИИ

5. ИИ

 

2 в

II смяна

Рашкова

 

1.Математика - ИУЧ

2.БЕЛ - ИУЧ

3.Музика - Добрева

4. БЕЛ

5. ТП

1.Математика

2.ФВС-модул-Коцева-с

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ЧК

1. Околен свят

2. Математика

3.ФВС - с

4. Музика - Добрева

5. АЕ

1. БЕЛ

2. ФВС - с

3. БЕЛ

4. Математика

5. АЕ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ - ИУЧ

4. ИИ

5. ИИ

 

2 г

II смяна

Патаринска

1. БЕЛ

2. ФВС-с

3. БЕЛ

4. Математика

5. Музика

1.АЕ - Кирякова

2.АЕ - Кирякова

3.ФВС-модул-Коцева-с

4. БЕЛ

5. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3.АЕ-ИУЧ-Кирякова

4.ФВС-с

5. Математика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. Околен свят

4. Музика

5. ТП

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за трети клас – втори учебен срок – 2019/2020

понеделник вторник сряда четвъртък петък

3 а

II смяна

Янчева

1. Математика

2. ЧП

3. БЕЛ

4. ФВС – с / +3в/

5. Музика

6. БЕЛ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ

5. Музика

6. ИИ – Ана-Мария

1. АЕ

2. Математика

3. БЕЛ

4. ЧО

5. ФВС - с

6. ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ИИ – Ана-Мария

4. АЕ

5. КМ - Василиаду

6. ФВС - с

1. Математика - ИУЧ

2. ЧО

3. БЕЛ - ИУЧ

4.ФВС-модул-Коцева-с

5. ТП

3 б

II смяна

Кирчева

1. БЕЛ

2. ЧП

3.ФВС - с

4. БЕЛ

5. Математика

6. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ

5. КМ - Василиаду

6.ФВС - с

1.ЧО

2. Математика

3. БЕЛ

4. Музика

5. ТП

6.ЧК

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3.Математика - ИУЧ 4. АЕ - Андреева

5. ФВС - с

6. ИИ

1. БЕЛ - ИУЧ

2. ЧО

3.ФВС-модул-Коцева-с

4. АЕ - Андреева

5. АЕ - Андреева

3 в

II смяна

Василиаду

1. ЧО

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4.ФВС – с / +3а/

5. Математика - ИУЧ

6. ТП

1. ФВС - с

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ИИ-Ана-Мария

6. КМ

1. Математика

2. ЧП

3. БЕЛ

4. АЕ-Кирякова

5. ЧК

6. ФВС-с

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ - Кирякова

4. АЕ - Кирякова

5. Музика - Янчева

6. ИИ– Ана-Мария

1. ЧО

2. Математика

3. БЕЛ - ИУЧ

4. Музика-Янчева

5. ФВС-модул-Коцева

3 г

ІI смяна

Велкова

1. ЧП

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. Музика

6.ФВС - с

1. ИИ - Ана-Мария

2. ИИ – Ана-Мария

3. Математика

4.ФВС-модул-Коцева

5. БЕЛ

6. БЕЛ

1. ЧО

2. ФВС - с

3. Математика

4. БЕЛ

5. Музика

6.ЧК

1. ФВС - с

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. КМ-Василиаду

5. АЕ - Андреева

6. АЕ - Андреева

1. ЧО

2. БЕЛ - ИУЧ

3. АЕ - Андреева

4. Математика - ИУЧ

5. ТП

3 д

II смяна

Александрова

1. ЧП

2. Математика

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ФВС - с

6. Музика

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ИИ-Ана-Мария

5. ФВС - с

6. ТП

1.ФВС-с /+2б/

2. ЧО

3. БЕЛ

4. ЧК

5. АЕ - Кирякова

6. АЕ - Кирякова

1. Математика

2. АЕ - Кирякова

3. БЕЛ

4. БЕЛ

5. ИИ-Ана-Мария

6. КМ - Василиаду

1. ЧО

2.ФВС-модул-Коцева-с

3. Математика - ИУЧ

4. БЕЛ - ИУЧ

5. Музика

138. СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Учебно разписание за четвърти клас – втори учебен срок – 2019/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

понеделник вторник сряда четвъртък          Петък

4 а

I смяна

Ботева

1.Б ЕЛ

2.ФВС – Коцева - с

3. БЕЛ

4. Математика

5. ЧП

6. АЕ

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ЧО - Велева

5. ФВС-модул-Коцева-с

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. АЕ

6. ТП

1. Музика - Добрева

2. ФВС – Коцева - с

3. БЕЛ

4. Математика

5. АЕ

6. ЧК

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. АЕ - ИУЧ

4. Музика - Добрева

5. ИИ

6. КМ - Василиаду

4 б

I смяна

Проданова

1.ФВС – Коцева - с

2. ИИ - Тонева

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ЧП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ФВС-модул-Коцева-с

5. АЕ

6. АЕ

1. АЕ

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. ЧП

6. ТП

1.ФВС – Коцева - с

2. Музика - Добрева

3. ЧО - Велева

4. БЕЛ

5. Математика

6. ЧК

1. КМ

2. Музика – Добрева

3. Математика - ИУЧ

4. БЕЛ - ИУЧ

5. АЕ - ИУЧ

4 в

I смяна

   Дойчева

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. ФВС - с

6. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ - Андреева

5. АЕ - Андреева

6. ФВС-модул-Коцева-с

1. Математика

2. БЕЛ

3. АЕ - Андреева

4. ЧП

5. БЕЛ

6. ИИ

1. ЧО

2. Математика

3. Музика - Добрева

4. БЕЛ

5. ЧК

6. ФВС - с

1. Музика - Добрева

2. КМ - Василиаду

3. АЕ-ИУЧ-Кирякова

4. БЕЛ - ИУЧ

5. Математика - ИУЧ

4 г

I смяна

Тонева

1. АЕ - Кирякова

2. АЕ - Кирякова

3. Математика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ФВС - с

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. ИИ

6. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. ЧП

4. Математика

5. ФВС - с

6. АЕ - Кирякова

1. БЕЛ

2. Математика

3. ЧО

4. Музика - Добрева

5. ЧК

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика- ИУЧ

3. Музика - Добрева

4. АЕ-ИУЧ-Кирякова

5. КМ – Василиаду

6.ФВС-модул-Коцева-с

4 д

I смяна

Радилова

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. АЕ - Андреева

4. Математика

5. ЧП

6. ИИ

1. ФВС – с

2. Математика

3. АЕ – Андреева - ИУЧ

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. ТП

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. ЧП

5. АЕ - Андреева

6. АЕ - Андреева

1. Математика

2. БЕЛ

3. ЧО

4. ЧК

5.ФВС-модулКоцева-с

6. Музика - Добрева

1. ФВС - с

2. БЕЛ - ИУЧ

3. Математика - ИУЧ

4. КМ - Василиаду

5. Музика - Добрева

4 е

I смяна

Димитрова

1. БЕЛ

2. Математика

3. Музика

4. АЕ - Андреева

5. АЕ - Андреева

6. ИИ - Андреева

1. ЧО

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. Математика

5. Музика

6. АЕ – Андреева - ИУЧ

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. АЕ - Андреева

5. ЧП

6. ФВС - с

1. Математика

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4.ФВС-модул-Коцева-с

5. ТП

6. ЧК

1. БЕЛ - ИУЧ

2. Математика - ИУЧ

3. КМ - Василиаду

4. ЧП

5. ФВС - с

Joomla templates by Joomlashine